Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych pojazdów - co należy wiedzieć

Jaką wiedzę powinien posiadać każdy właściciel pojazdu? Oczywiście tę związaną z zasadami ruchu drogowego i bezpiecznego kierowania pojazdami. Ale nie tylko. Zanim zakupimy swoje pierwsze auto, warto zaznajomić się chociażby z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tak powinien postąpić każdy odpowiedzialny posiadacz pojazdu i kierowca. A także dlatego, że nieznajomość prawa szkodzi. Co musimy wiedzieć na temat ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - podstawowe informacje

Pełną treść ustawy znajdziemy bez problemu w sieci, wpisując jej pełną nazwę - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Wymienione są w niej trzy konkretne rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych. Co ważne, w polskim prawie funkcjonują także inne ubezpieczenia obowiązkowe, które nie zostały ujęte w tej ustawie. Jednak również one są pośrednio wspomniane w art. 4 tej ustawy, który wskazuje, że obowiązkowymi ubezpieczeniami są:

  • ubezpieczenie OC (https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/polisa/ubezpieczenie-oc/) posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

Ustawa a ubezpieczenie OC

Dokument ten często nazywany jest ustawą OC, ponieważ to właśnie on reguluje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC Twojego auta - jedynego obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. Zatem zarówno właściciel pojazdu ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, jak i ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić ofertę na ubezpieczenie OC właścicielowi pojazdu. Czy jednak każdy pojazd wymaga ubezpieczenia OC?

Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu OC definiuje pojęcie "pojazd mechaniczny" jako "pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym" oraz "pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa". Oznacza to, że z obowiązku posiadania na stałe ubezpieczenia OC wyłączone są pojazdy wolnobieżne i historyczne - jednakże należy pamiętać, że także one muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC przed wprowadzeniem ich do ruchu, np. w postaci ubezpieczenia krótkoterminowego.

Dlaczego ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe?

Można zadać pytanie - dlaczego właśnie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a nie np. ubezpieczenie AC? Powód tkwi w naturze ubezpieczenia OC. Jest to polisa, która nie chroni nas, właścicieli pojazdów, ale osoby trzecie, którym podczas poruszania się, wyrządziliśmy szkodę naszym pojazdem - w mieniu lub na ciele. Dzięki temu, że każdy z nas ma ubezpieczenie OC, każda osoba, która doznała szkody na drodze, otrzyma odszkodowanie lub świadczenie pieniężne za doznane szkody. Posiadanie OC jest po prostu odpowiedzialne. Jeśli wyrządzimy komuś szkodę bez ważnego OC, odszkodowanie zostanie pokryte przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale ten zwróci się do nas później z nakazem zwrotu tej kwoty - a może być ona naprawdę wysoka. W 2018 roku średnia wysokość roszczenia regresowego wyniosła prawie 16 tys. złotych[1]. Nie zmienia to faktu, że niektórzy kierowcy nadal lekceważą konieczność posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Właścicielom aut osobowych bez polisy OC grozi w 2020 roku od 1040 złotych do 5200 złotych jednorazowej kary.

Automatycznie przedłużane OC

Skoro ustawa o ubezpieczeniach komunikacyjnych, jak czasem mówi się o omawianym tu dokumencie, narzuca na właściciela pojazdu obowiązek posiadania ważnej polisy OC, a jej brak skutkuje tak poważnymi konsekwencjami, to czy są jakieś mechanizmy, które wspierają kierowcę w tym, aby o wykupie OC nie zapomniał? Tak. Pod koniec obowiązywania naszej polisy, ubezpieczyciel wyśle na informację o kończącym się okresie ubezpieczenia. Możemy taką polisę wypowiedzieć i poszukać nowej oferty, jeśli dotychczasowa nas nie zadowalała. Ale jeśli nic nie zrobimy, to ubezpieczyciel po prostu przedłuży nam ubezpieczenie OC. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji przerwy w OC, a my po prostu jesteśmy zobowiązani do zapłacenia składki za kolejny rok.

Jednakże są takie sytuacje, kiedy ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie. Ma to miejsce wtedy, gdy nie opłaciliśmy całej składki za rok poprzedni polisy oraz wtedy, kiedy kupiliśmy używany pojazd, a poprzedni właściciel poinformował o jego zbyciu swoje towarzystwo ubezpieczeniowe. W takich sytuacjach trzeba koniecznie pamiętać o wykupieniu nowego ubezpieczenia OC.

[1] https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_449545, s. 13.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje