Reklama

Reklama

brak dobrej woli

GDDKiA

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do pisma z dnia ??  w sprawie drogi łączącej drogę ??, nie zgadzam się Pańską argumentacją. Drogi te przed przebudową miały powiązania i powinne być powiązane z mocy prawa tak jak jest to zrobione w K.

Odcinek drogi Między B a B zastał zbudowany jako: droga klasy GP o parametrach klasy S zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r taka i informacja istniała na:

– tablicy informacyjnej budowy,

Reklama

– stronach internetowych inwestycji GDDKiA w O,

– podawana była w wiadomościach TVP,

– otrzymałem w piśmie z dnia ??.

Zatem takie działanie było świadome i zamierzone w złej woli i w złej wierze, wprowadzania wybranych sobie mieszkańców celowo w błąd, działając na ich szkodę oraz godność. Podana podstawa prawna wykluczała w skuteczny sposób, jakiekolwiek wnioski w sprawie połączenia tych dróg, ?? oraz skomunikowanie w postaci wlotu/wylotu   nie tylko w fazie projektu ale także czasie budowy. Po rozbudowie, przebudowie ?? zostaliśmy pozbawieni bezpośredniego wjazdu/zjazdu (wlotu/wylotu), wybudowano węzły komunikacyjne co 13km jak dla autostrady, gdy na odcinku przebudowywanym (5 lat wcześniej) O. - B. porobiono skrzyżowania i połączenia nawet z drogami żużlowymi i polnymi dla drogi tej samej klasy. 

Pod koniec budowy zapytałem pracownika poruszającego się samochodem służbowym GDDKiA dlaczego dk ??  nie ma powiązania z drogą ?? odpowiedział mi, że jest to droga klasy S i przepisy prawa wykluczają takie powiązania.

W piśmie z dn. 13.12.2010 otrzymałem wyjaśnienie „rozbudowa drogi nr ??  (…) została zaprojektowana jako droga ruchu przyspieszonego klasy GP o parametrach drogi ekspresowej klasy S. Zastosowane rozwiązanie (…) jest podyktowane zapisem art. 9 ust. 1. pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Po kolejnym moim piśmie, zgodziliście się że mną że nie jest to już §  9 ust 1. pkt.2, ale jest to §  9 ust 1. pkt.3. z dnia 30.12.2010r, ale jak to złej baletnicy znów coś przeszkadzało  a najbardziej brak dobrej woli.

Mieszkańcy po zmianie podstawy prawnej miejscowości występowali  z pismami indywidualnymi jak zbiorowymi o połączenie tych dróg, Urząd Gminy B ??  również . Jako obywatele powinniśmy ufać że urzędnicy i urzędy będą działać w dobrej woli i dobrej wierze oraz przestrzegać panującego prawa, to urzędnicy są do rozwiązywania problemów mieszkańców a nie do tworzenia ich.

Nie jesteśmy obywatelami 2 kategorii, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami RP i UE, aby wjechać na dk ?? nie musimy/powinniśmy jechać od 5- 8km równolegle drogami serwisowymi, gdyż wybudował Pan dwie drogi równoległe: jedną prostą i równą dla obywateli 1 kategorii, równoległą do niej dla obywateli 2 kategorii, z ograniczeniami prędkości wąską, ze stromymi podjazdami słabo odśnieżaną zimą i utrudnionym dostępem do rozwoju regionalnego.

Podtrzymuję  swoje zdanie że drogi te należy skomunikować  zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. Dz.U.99.43.430, gdyż potrzeby funkcjonalno-ruchowe uzasadniały i uzasadniają takie połączenie. Droga ta nie jest ujęta w planach przebudowy nawet na liście rezerwowej do 2030r. Zwalniam Pana z obowiązku odpowiadania mi na pismo, a jak będzie Pan chciał to proszę w temacie: do  czego służą drogi, oraz po co się je buduje i dla kogo.

Może Ktoś wie jak mam z nimi postępować.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy