Reklama

Reklama

Czym są ubezpieczenia komunikacyjne?

Tematyka ubezpieczeń staje się coraz popularniejsza- widać przyczynia się do tego wzrost świadomości ludzi. Pamiętajmy, że nieszczęście może się przydarzyć każdemu, w żadnym razie nie wiemy kiedy oraz co nam się złego przydarzy. Ci, którzy zdecydowali się ubezpieczyć są jak najbardziej tego świadomi. Lwią część ubezpieczonych stanowią właściciele auta decydujący się na ochronę w drodze. Czym są ubezpieczenia komunikacyjne?

Tematyka ubezpieczeń staje się coraz popularniejsza- widać przyczynia się do tego wzrost świadomości ludzi. Pamiętajmy, że nieszczęście może się przydarzyć każdemu, w żadnym razie nie wiemy kiedy oraz co nam się złego przydarzy. Ci, którzy zdecydowali się ubezpieczyć są jak najbardziej tego świadomi. Lwią część ubezpieczonych stanowią właściciele auta decydujący się na ochronę w drodze. Czym są ubezpieczenia komunikacyjne?

 

Ubezpieczenia komunikacyjne- definicja

 

Polisy komunikacyjne są rodzajem ubezpieczeń majątkowych oraz niektórych osobowych. Polisy te mają ścisły związek z ruchem drogowym i zdarzeniami, które mogą z niego wyniknąć. Chronią one przed skutkami nieprzyjemnych zdarzeń na drodze takich jak wypadek, kolizja lub kradzież. Ważną cechą charakteryzującą ubezpieczenia komunikacyjne jest to, że zapewniają bezpieczeństwo nasze jak również i innych uczestników ruchu. Ochrona ta dotyczy mienia oraz zdrowia, a nawet życia.

Reklama

Tak szerokie spektrum działań oraz różnorodność oferowanych usług czyni ubezpieczenia komunikacyjne jednym z najpopularniejszych. Aż 2/3 wszystkich podpisanych polis należy do rodzaju komunikacyjnych. A są nimi ubezpieczenia: OC, AC oraz NNW.

 

OC kierowcy- obowiązkowa ochrona

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest obligatoryjnym ubezpieczeniem majątkowym, zabezpieczającym nasz interes ekonomiczny. W razie nieprzyjemnego zdarzenia drogowego towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do pieniężnego zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Finansowe zadośćuczynienie może dotyczyć mienia, jak również zdrowia czy życia osób trzecich.

Właściwie my sami nie skorzystamy bezpośrednio z polisy OC, jednakże sytuacja ta zmienia się diametralnie kiedy to my jesteśmy ofiarami nieszczęśliwego zdarzenia. Wtedy bardzo szybko się przekonujemy, dlaczego ubezpieczenie to jest obowiązkowe.

 

Ubezpieczenie AC- ochrona pojazdów

 

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem z rodzaju komunikacyjnych. Różni się od ubezpieczenia OC tym, że ochrona z tytułu AC dotyczy bezpośrednio nas samych. W razie uszkodzenia auta, nawet całkowitej jego straty, ubezpieczyciel zobowiązuje się do polepszenia naszej sytuacji- likwiduje zaistniałą szkodę. Szkoda ta może być związana z wypadkiem, kradzieżą, albo nawet drobną stłuczką. Autocasco może przewidywać dodatkowo ochronę w przypadku kradzieży auta. Likwidacja szkody przeważnie polega na wypłacie odszkodowania.

 

Ubezpieczenie NNW- ochrona zdrowia i życia

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera jest ubezpieczeniem osobowym. Zapewnia ono ochronę osób przebywających w ubezpieczonym aucie, bez znaczenia kim oni dla nas są. W ramach ubezpieczenia NNW zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia wszystkim poszkodowanym- szkoda może polegać na uszkodzeniu ciała albo nawet śmierci. Odszkodowanie może zostać wykorzystane w dowolny sposób, np. na leczenie lub rehabilitację.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach samochodu odwiedź ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy