Reklama

Reklama

Psychoterapeuta - jakie powinien mieć kwalifikacje dobry fachowiec? SERIA PSYCHOTERAPIA

Zanim podejmiesz decyzję o pójściu do psychoterapeuty warto, abyś wiedziała / wiedział jakie uprawnienia powinien mieć. Uchronisz się w ten sposób przed błędami etycznymi, a w przypadku prywatnego gabinetu stratą pieniędzy.

Zanim podejmiesz decyzję o pójściu do psychoterapeuty warto, abyś wiedziała / wiedział jakie uprawnienia powinien mieć. Uchronisz się w ten sposób przed błędami etycznymi, a w przypadku prywatnego gabinetu stratą pieniędzy.

Samo bycie psychologiem bądź psychiatrą nie uprawnia do używania tytułu psychoterapeuty, do zajmowania się psychoterapią.

Do zajmowania się psychoterapią mają prawo osoby, które są w trakcie kilkuletniego szkolenia z psychoterapii. Do używania tytuły psychoterapeuty mają prawo absolwenci takich szkoleń. Czasami takie szkolenia mają formę studiów podyplomowych na określonej uczelni wyższej. Kończą się napisaniem pracy dyplomowanej – studium przypadku. Absolwent otrzymuje dyplom, prawo do używania tytułu dyplomowanego psychoterapeuty.

Po ukończeniu kilkuletniego szkolenia, po spełnieniu dodatkowych kryteriów /określonej liczby godzin superwizji, określonej liczby godzin psychoterapii własnej, liczby godzin praktyki klinicznej – stażu, innych/ psychoterapeuta może ubiegać się o tytuł certyfikowanego psychoterapeuty. Staje w tym celu przed komisją certyfikacyjną, zdaje egzamin.

Reklama

Certyfikowany psychoterapeuta z wieloletnią praktyką kliniczną może ubiegać się o tytuł certyfikowanego superwizora psychoterapii, co również wiąże się z określonymi kryteriami i egzaminem.

 Szkolenie z psychoterapii musi trwać kilka lat. Nie jest to kurs roczny lub kilkumiesięczny. Może dotyczyć określonej metody psychoterapii lub reprezentować podejście integracyjne. Wyodrębnia się następujące podstawowe metody psychoterapii: psychoanalizę, podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, gestalt, systemowe i inne. Psychoterapeuta może pracować w jednym nurcie. Będzie wówczas na przykład psychoterapeutą behawioralno – poznawczym, absolwentem kilkuletniego szkolenia w szkole behawioralno – poznawczej. Może także ukończyć szkołę psychoterapii w nurcie integracyjnym, pracować w nurcie integracyjnym. który łączy /ale nie w przypadkowy sposób/ wszystkie metody.

 Psychoterapia jest pokrewną dziedziną wobec psychologii, szczególnie klinicznej bądź psychiatrii. Dlatego psycholodzy bądź specjaliści psychiatrzy nierzadko wybierają psychoterapię jako dalszy etap rozwoju zawodowego. Psychoterapeutami jednak bardzo często zostają także przedstawiciele zawodów pedagogicznych lub innych kierunków humanistycznych /po spełnieniu określonych wymogów – w przypadku certyfikatu dodatkowy egzamin z psychologii klinicznej/.  Psychoterapeuta niepsycholog lub niepsychiatra to wcale nie gorszy fachowiec.

W związku z tym, że istnieją różne metody psychoterapii istnieją określone towarzystwa psychoterapii – reprezentujące daną metodę lub metody. Sprawują one nadzór nad ośrodkami, które prowadzą kilkuletnie szkolenie z psychoterapii, organizują egzaminy certyfikacyjne, przyznają certyfikaty psychoterapeuty. Psychoterapeuta może mieć certyfikat towarzystwa polskiego lub/i europejskiego lub/i brytyjskiego lub innego kraju.

 Ponieważ kryteria merytoryczne związane ze ścieżką certyfikacji są bardzo wymagające certyfikowany psychoterapeuta to osoba, która z założenia będzie rzetelnie przygotowana do leczenia psychoterapią i wiarygodna.

 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy