Beata Sławińska z Bydgoszczy

Iwona   Szczepanik z Katowic

Dominika Słoninka z Krakowa

Izabela  Makar z Polic

Natalia  Glanowska z Jerzmanowic