Dominika Burzymowska z Rzeszowa

Monika Cyza z Częstochowy

Małgorzata Krysiak z Krakowa

Marta    Tobolska z Ciechanowa

Bożena Bieranowska ze Stupska Mazowieckiego