Reklama

Reklama

Kto ma prawo do becikowego?

Aby otrzymać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, matka musi wykazać, że w ciąży regularnie odwiedzała ginekologa.

Jakie warunki muszę spełniać, aby dostać becikowe? Czy składając wniosek, powinnam uwzględnić dochody mojego partnera, który tylko czasem u mnie mieszka? - pyta Magdalena L. z Częstochowy.

Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego mamy 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W niektórych gminach formalnościami zajmują się ośrodki pomocy społecznej, w innych - wydziały urzędów gmin. W kilku dużych miastach utworzono specjalne centra świadczeń.

Zapomoga przysługuje nie tylko biologicznym rodzicom. Otrzymają je również rodzice adopcyjni, opiekunowie prawni i faktyczni (osoby, które opiekują się dzieckiem i wystąpiły do sądu o jego przysposobienie).

Reklama

Zapomogę w wysokości 1000 zł otrzymują rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Becikowego nie uwzględniamy w rozliczeniach PIT.

Warunkiem otrzymania becikowego jest zaświadczenie lekarza lub położnej, że matka dziecka od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod stałą opieką medyczną. Co zrobić, jeśli termin został przekroczony i z tego powodu wniosek o becikowe zostanie odrzucony? W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można odwoływać się do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem, gdyby jego rozstrzygnięcie nie było korzystne, do sądu administracyjnego.

Do wniosku o becikowe należy dołączyć komplet dokumentów, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, kopię dowodu osobistego rodzica, oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał zapomogi. Konieczne są też zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu.

W formularzu wpisujemy liczbę członków rodziny aktualną na dzień jego składania. Uwzględniamy nie tylko partnera i niemowlę, na które przysługuje nam świadczenie, ale też np. dziadków, jeśli zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie zaliczamy natomiast dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz mającego własne dziecko.

Panna, która żyje w nieformalnym związku z ojcem dziecka, nie jest samotnym rodzicem. Dochód partnera należy wliczyć do dochodu rodziny. Gdy urzędnicy gminy będą mieli wątpliwości dotyczące deklaracji o samotnym wychowywania dziecka, mogą wyjaśniać sytuację, przeprowadzając wywiad środowiskowy.

Jeśli ze względu na niskie dochody (do 539 zł na osobę w rodzinie) mamy przyznane prawo do zasiłku rodzinnego, oprócz prośby o becikowe możemy również złożyć wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka. Wynosi on również 1000 zł. Poza tym część miast i gmin wypłaca młodym rodzicom dodatkowe pieniądze, tzw. becikowe samorządowe.


Życie na gorąco
Dowiedz się więcej na temat: becikowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje