Reklama

Reklama

L’Oréal wspiera kobiety nauki

Dr Iwona Ciechomska, dr Joanna Kozieł, dr Elżbieta Nowak oraz mgr Aleksandra Markiewicz i mgr Marta Zielińska to laureatki 14. edycji programu stypendialnego "Dla kobiet i nauki".

Program stypendialny prowadzony jest we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwyciężczynie programu zostały wybrane spośród ponad 100 kandydatek przez jury złożone z wybitnych naukowców pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Laureatki otrzymały stypendia habilitacyjne w wysokości 32 tys. zł oraz doktoranckie w wysokości 27 tys. zł.

Stypendia habilitacyjne

Dr Iwona Ciechomska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, Centrum Neurobiologii Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - temat pracy: Rola autofagii w komórkach nowotworowych.

Reklama

Dr Joanna Kozieł z Zakładu Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - temat pracy: Analiza molekularna oddziaływań patogennych bakterii na układ immunologiczny.

Dr Elżbieta Nowak z Pracowni Struktury Białka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie - temat pracy: Badania strukturalne i biochemiczne białek biorących udział w procesie naprawy DNA i odwrotnej transkrypcji.

Stypendia doktoranckie

Mgr Aleksandra Markiewicz z Zakładu Biologii Komórki Katedry Biotechnologii Medycznej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku - temat pracy: Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi. Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. n. med. Jacek Bigda, promotor pomocniczy: dr Anna Żaczek.

Mgr Marta Zielińska z Zakładu Biochemii Międzywydziałowej Katedry Chemii i Biochemii Medycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - temat pracy: Endogenny układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym. Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med. Jakub Fichna.

L’Oréal wie, jak ważna jest nauka i innowacje

- L’Oréal od początku swojego istnienia przykładał ogromną wagę do nauki. Ta idea jest wpisana w nasze DNA - założyciel L’Oréal, Eugene Schelleur był naukowcem - mówi Wioletta Rosołowska, prezes L'Oréal Polska. - To dzięki nauce każdego roku tworzymy nowe, innowacyjne kosmetyki dla naszych klientów. Nagradzanie, wspieranie i motywowanie kobiet, które wybrały drogę naukową wpisuje się w naszą misję.

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało dodatkowe wyróżnienie dla stypendystek - pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową w Europie.

Ideą programu Dla kobiet i Nauki jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, promowanie ich osiągnięć, zachęcanie kolejnych pokoleń kobiet do wybierania ścieżki naukowej oraz popularyzacja osiągnięć z zakresu nauk o życiu. Do tej pory w ramach programu nagrodzono 65 badaczek, a w tym roku dołączyło do nich 5 kolejnych laureatek.

Do konkursu przystąpić mogą doktorantki, które nie ukończyły 35. roku życia i habilitantki w wieku do 45. lat. Członkowie jury oceniają dorobek naukowy kandydatek oraz potencjał aplikacyjny podejmowanych przez nie badań. Realizują one projekty badawcze w dziedzinach m.in. medycyny, biotechnologii czy biologii.

- Kobiety ciągle trafiają na szklany sufit w wyborze na stanowiska kierownicze. Widać to nie tylko w polityce i gospodarce, ale też w nauce. Tylko 13 proc. rektorów w Polsce to kobiety - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska. - Tam gdzie liczy się wiedza, kobiety radzą sobie coraz lepiej. Tam gdzie liczy się też władza, jest jeszcze wiele do zrobienia.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 28 listopada 2014 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Podczas oficjalnej gali przedstawione zostały także wyniki Międzynarodowego raportu o statusie kobiet w nauce, zrealizowanego przez Fundację L’Oréal i Boston Consulting Group, wskazujące, że to stereotypy sprawiają, że młode kobiety nie wybierają kariery naukowej.


Styl.pl/materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje