Reklama

Reklama

Narzędzia skutecznego myślenia

"Po lekturze tej książki nie będziesz miał wyższego IQ, z pewnością jednak będziesz mądrzejszy" - tak o "Mindware" pisze autor, prof. Richard Nisbett.

Na kartach książki wybitny psycholog społeczny w klarowny sposób dowodzi, jak przyswojenie pozornie skomplikowanych pojęć i teorii z różnych naukowych dyscyplin, pomaga w uniknięciu niefortunnych decyzji.

Profesor Uniwersytetu Stanu Michigan, Richard E. Nisbett jest ekspertem w dziedzinie badań nad rozwiązywaniem problemów. Amerykanin od lat eksploruje i popularyzuje ważne zagadnienia, takie jak prawo wielkich liczb, regresja statystyczna, analiza kosztów i korzyści, koszty utopione i koszty utraconych możliwości, oraz przyczynowość i korelacja. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można nauczyć się efektywnego wykorzystywania tej wiedzy w życiu codziennym. 

Reklama

Na kartach "Mindware" Nisbett dowodzi, że wiele idei naukowych i filozoficznych, nieznanych większości z nas, znajduje zastosowanie w sytuacjach, z jakimi stykamy się każdego dnia - w domu, w pracy i w szkole, w relacjach biznesowych i prywatnych. Znajomość tych idei i umiejętność ich zastosowania pomaga w mądrzejszym i bardziej skutecznym myśleniu o własnym zachowaniu, a  także o świecie, który nas otacza i motywacjach ludzi do podejmowania określonych działań.   Nisbett wskazuje, że poznane przez nas w trakcie nauki teorie i narzędzia - np. reguły logiki, pojęcia z zakresu statystyki, teorii decyzji, metodologii nauk - w istotny sposób kształtują nasze myślenie o tym, co nas spotyka na co dzień. "Wpływają na rozumowanie na temat wydarzeń sportowych, na to, jak powinien wyglądać proces rekrutacji nowych pracowników, a nawet na podejście do błahych spraw, jak to, czy zjeść do końca danie, które nie smakuje".  

Badacz pokazuje, w jaki sposób metody i teorie formułowane na gruncie fizyki, filozofii, neuronauki  wpływają na wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, informatyki czy ekonomii. I tłumaczy dlaczego ludzkie rozumowanie często ma niewiele wspólnego ze standardami naukowymi, statystycznymi czy logicznymi, a wnioski do jakich dochodzimy, naruszają zasady statystyki, ekonomii i logiki.  

Autor "Mindware" próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jak wyciągać trafne wnioski. I podsyła czytelnikom zestaw narzędzi poznawczych - około stu pojęć, zasad i reguł wnioskowania sformułowanych przez przedstawicieli takich dyscyplin, jak psychologia i ekonomia, statystyka, logika i filozofa - które pokazują, że o wielu problemach i zadaniach można myśleć zupełnie inaczej niż nam się zdaje. Nisbett wskazuje też, że sposoby rozwiązywania problemów, które uważamy za zdroworozsądkowe, często skutkują błędami w ocenie i mogą prowadzić do niefortunnych działań. Narzędzia jakie omawia są więc uzupełnieniem zdrowego rozsądku i można je stosować automatycznie, do radzenia sobie z różnorodnymi dylematami. Psycholog pokazuje również, "jak możemy zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że dokonywane przez nas wybory będą najlepiej służyły naszym celom i zapewniały lepsze życie nam samym oraz innym ludziom".  

Richard E. Nisbett jest profesorem psychologii społecznej i dyrektorem programu "Kultura i poznanie" na Uniwersytecie Stanu Michigan w Ann Arbor. Otrzymał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wiele innych nagród krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Narodowej Akademii Nauk (NAS) oraz Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki. Książki Richarda E. Nisbetta, "Geografia myślenia" oraz "Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ", zdobyły liczne nagrody i zostały przetłumaczone na wiele języków. Autor jest jednym z najbardziej uznanych psychologów na świecie.  

"Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia"

Richard E. Nisbett

Przekład: Agnieszka Nowak-Młynikowska

Wydawca: Smak Słowa

Premiera: 25 kwietnia 2016                                                                                                                                                 


Styl.pl/materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama