Reklama

Reklama

Regulamin akcji promocyjnej "Stylowe zakupy"


A. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "Stylowe zakupy" (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięcznika "Twój STYL" oraz dwutygodnika "GRAZIA",
2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów "Twój STYL" i "GRAZIA" skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (04/2013) wydaniu magazynu "Twój STYL" oraz kwietniowym (07/2013) wydaniu magazynu "GRAZIA". Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.
3. Partnerami Akcji Promocyjnej są:
a) firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu czytelnikom magazynu "Twój STYL" i magazynu "GRAZIA" na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach.
4. Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:
a) czytelnicy magazynów "Twój STYL" i "GRAZIA". Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
B. Czas trwania Akcji Promocyjnej
Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (04/2013) magazynie "Twój STYL", który ukaże się na rynku 12 marca 2013 roku i w kwietniowym (07/2013) magazynie "GRAZIA", który ukaże się na rynku 02 kwietnia 2013 roku, będą realizowane w dniach 06 i 07 kwietnia 2013 roku na obszarze całego kraju, we wszystkich sklepach/punktach udzielających rabatu, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych.
C. Zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która nabyła kwietniowe (04/2013) wydanie magazynu "Twój STYL" lub kwietniowe (07/2013) wydanie magazynu "GRAZIA" i posiada zamieszczony/e w nich Kupon/y rabatowe.
2
2. Aby zrealizować Kupon rabatowy należy wyciąć go z magazynu, następnie przedstawić go w dniach 06 lub 07 kwietnia 2013 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepie/przy skorzystaniu z usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na kuponie. W przypadku, gdy Partner oferuje inny, dłuższy termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na kuponie rabatowym.
3. W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujące się na Kuponie rabatowym.
4. Wysokość rabatu, rodzaj promocji (oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.
5. Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami oraz Kuponami rabatowymi.
6. Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl.
7. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.
8. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.
D. Postanowienia końcowe
1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu czytelnikom magazynu "Twój STYL" oraz czytelnikom magazynu "GRAZIA" na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (04/2013) wydania magazynu "Twój STYL" oraz kwietniowego (07/2013) wydania magazynu "GRAZIA".
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w po szczególnych sklepach/punktach.
3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika ma warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl.

Reklama

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje