Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Doskonałość Mody 2016 Twój Styl"


1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).

2.    Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawcę miesięcznika "Twój STYL",  (zwaną dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

Reklama

3.    W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna/lato 2017 i jesień/zima 2017/2018 sprzedawane są na rynku polskim.

4.    Kolekcje oraz produkty nominowane do nagrody w Konkursie wybiera redakcja miesięcznika "Twój Styl".

5.    Ogłoszenie Konkursu nastąpi w majowym 05/2017 wydaniu miesięcznika "Twój STYL" oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl

6.    Na łamach miesięcznika "Twój Styl", począwszy od numeru czerwcowego (06/2017) do numeru grudniowego (12/2017), prezentowane będą produkty z kolekcji wiosna/lato 2017 i jesień/zima 2017/2018, spośród których czytelniczki "Twojego Stylu" wybiorą produkt nagrodzony tytułem "Doskonałość Mody 2017 Czytelniczek Twojego STYLU". Zasady powyższego plebiscytu opisane są w regulaminie dostępnym w redakcji miesięcznika "Twój STYL", na stronie www.regulaminy.pl oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl

7.    W przypadku firm i projektantów biorących udział w Konkursie oceniana będzie cała kolekcja.

8.    W przypadku firm biorących udział w Konkursie, nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej.

9.    W tegorocznej edycji Konkursu powołane są dwa Zespoły  Jurorskie:

9.

a)  w skład pierwszego Zespołu Jurorskiego Konkursu, oceniającego m.in. w kategoriach: Projektant roku 2017, Debiut roku 2017, Wydarzenie roku  2017, Miejsce doskonałe 2017,  wchodzą:

- Joanna Bojańczyk - komentatorka mody,

- Zuza Krajewska  - fotograf,

- Vasina - stylistka,

- Katarzyna Sokołowska - reżyser pokazów mody,

- Maria Szaj - dyrektor działu stylizacji - przewodnicząca Jury,

- Wojciech Rostowski - makijażysta,

 

b) w skład drugiego Zespołu Jurorskiego Konkursu (składającego się z reprezentantów miesięcznika "Twój STYL" oraz Organizatora) oceniającego w pozostałych kategoriach wchodzą:

 

- Joanna Lorynowicz - vice redaktor naczelna "Twój STYL",

- Maria Szaj - dyrektor działu stylizacji - przewodnicząca Jury,

- Katarzyna Miśkowiec - dyrektor artystyczna,

- Maciej Brzozowski - dyrektor public relations Grupy Bauer.

W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

     W przypadku obu Zespołów Jurorskich rozstrzyganie wszelkich sporów należy do obowiązków przewodniczącej Jury - Marii Szaj.

 

10.  W tegorocznej edycji Konkursu Jury dokonało podziału firm na trzy główne kategorie:

A.      Firmy Super Ekskluzywne,

B.      Firmy Ekskluzywne,

C.      Firmy Popularne.

11.  Kolekcje będą oceniane w następujących kategoriach:

 

A.      Zagraniczna firma super ekskluzywna kolekcja 2017

B.      Polska firma ekskluzywna kolekcja 2017

C.      Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja 2017

D.     Polska firma popularna kolekcja 2017

E.      Zagraniczna firma popularna kolekcja 2017

F.       Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2017

G.     Kolekcja bielizny popularnej 2017

H.     Najlepsza kolekcja butów super ekskluzywnych 2017

I.        Najlepsza kolekcja butów ekskluzywnych 2017

J.        Najlepsza kolekcja butów popularnych 2017

K.      Najlepsza kolekcja toreb super ekskluzywnych 2017

L.       Najlepsza kolekcja toreb ekskluzywnych 2017

M.   Najlepsza kolekcja toreb popularnych 2017

N.     Najlepsza kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2017

O.     Najlepsza kolekcja biżuterii popularnej 2017

P.      Zegarek roku 2017

Q.     Projektant roku 2017

R.      Wydarzenie roku   2017

S.       Miejsce doskonałe 2017

T.      Debiut roku 2017

 

12.    Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje na podstawie materiałów prasowych:  zdjęć z pokazów, zdjęć kolekcji, lookboków. Wszelkie materiały prasowe można przesyłać bezpośrednio do Działu Mody miesięcznika "Twój STYL" na adres e-mailowy: doskonalosc.mody@twojstyl.com.pl

13.    Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje według następujących kryteriów: krój, jakość tkaniny, odniesienie do aktualnych trendów mody, walory praktyczne i wykończenie, a w przypadku kolekcji projektantów dodatkowym kryterium będzie kreatywność i profesjonalizm w przygotowaniu modeli kolekcji.

14.    W każdej kategorii wymienionej w ust. 11 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl". Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna firma/marka, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) głównej nagrody.

15.    Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wymienionych w ust. 11 Regulaminu, jeśli będzie taka potrzeba, poprzez dodanie nowej/nowych kategorii.

16.    Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii, jeżeli uzna, że żadna z prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.

17.    W przypadku udziału w Konkursie projektanta, może zostać przyznana jedna nagroda "Najlepszy Projektant w konkursie Doskonałość Mody 2017 Twój Styl" za najlepszą autorską kolekcję roku 2017. 

18.    W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z Konkursem, należy kontaktować się z Marią Szaj - Szefową Działu Mody miesięcznika "Twój STYL", tel. (22) 51 70 969, lub za pośrednictwem adresu e-mail: doskonlaosc.mody@twojstyl.com.pl

19.    Nagrodzone firmy oraz nagrodzony projektant wraz z tytułem "Doskonałości Mody 2017 Twój Styl" mają prawo do korzystania z logo "Doskonałość Mody 2017 Twój STYL". Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Doskonałości Mody 2017 Twój Styl", która odbędzie się w styczniu 2018 roku.

20.    Dyplom i statuetka z tytułem "Doskonałość Mody 2017 Twój STYL" za najlepszą kolekcję firmy polskiej lub zagranicznej po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej firmy.

21.    Dyplom i statuetka z tytułem "Projektant roku 2017" oraz "Debiut roku 2017" w konkursie "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl", po wręczeniu przechodzą na własność nagrodzonej osoby.

22.    Firma/projektant, która otrzyma nagrodę w danej kategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaką kolekcję firma otrzymała tytuł "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl". Logo "Doskonałości Mody 2017 Twój Styl", którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój STYL", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży i w reklamach produktów od momentu otrzymania statuetki/dyplomu oraz po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

23.  Umowy licencyjne, o których mowa w  ust. 22  Regulaminu dostępne są w  dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545, lub pod adresem e-mail: iwona.sitkiewicz@bauer.pl).

24.    Organizator  Konkursu  zapewnia  nagrodzonym  firmom:

A.      opublikowanie informacji o wynikach Konkursu w marcowym (03/2018) lub kwietniowym (04/2018)  numerze miesięcznika "Twój STYL",

B.      organizację uroczystej gali, podczas której zostaną wręczone nagrody "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl",

C.      50% rabatu na usługę reklamową - jedna stron reklamowa w miesięczniku "Twój STYL" do wykorzystania do końca pierwszego kwartału 2018 roku,

D.     opublikowanie fotoreportażu z uroczystej gali rozdania nagród "Doskonałość Mody 2017 Twój Styl", w rubryce "Styl Bywania" w miesięczniku "Twój STYL".

25.    Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym projektantom:

A. opublikowanie informacji o wynikach Konkursu w marcowym (03/2018) lub kwietniowym (04/2018) numerze miesięcznika "Twój STYL" w rubryce "Styl Bywania" przy relacji z uroczystej gali,

B. organizację uroczystej gali, podczas której zostaną wręczone nagrody.

26.  Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

27.   Udział w Konkursie nie podlega żadnym opłatom.

28.   Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twoj-styl oraz www.regulaminy.pl

 

 

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy