Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl"

 1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).

 

2.    Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawca miesięcznika "Twój Styl" (zwana dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

Reklama

 

3.    W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna/lato 2018 i jesień/zima 2018/2019 sprzedawane są na rynku polskim.

 

4.    Zgłaszanie kolekcji i produktów do Konkursu jest bezpłatne.

 

5.    Kolekcje oraz produkty nominowane do nagrody w Konkursie wybiera redakcja miesięcznika "Twój Styl".

 

6.    Ogłoszenie Konkursu nastąpi w majowym (05/2018) wydaniu miesięcznika "Twój Styl" oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl.

 

7.    Ostateczny termin zgłaszania kolekcji i produktów do Konkursu upływa dnia 15.10.2018 roku.

 

8.    Na łamach miesięcznika "Twój Styl", począwszy od numeru czerwcowego (06/2018) do numeru grudniowego (12/2018), prezentowane będą wybrane przez redakcję produkty z kolekcji wiosna/lato 2018 i jesień/zima 2018/2019 zgłoszone w kategorii "Doskonałość Mody 2018 Czytelniczek Twojego Stylu", spośród których czytelniczki wybiorą zwycięzcę. Zasady powyższego plebiscytu opisane są w regulaminie dostępnym w redakcji miesięcznika "Twój Styl", na stronie www.regulaminy.pl oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl.

 

9.     Nagrodą w konkursie są statuetka i tytuł "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl".

 

10.  W przypadku firm i projektantów biorących udział w Konkursie oceniana będzie cała kolekcja, kolekcje specjalne lub limitowane.

 

11.  W przypadku firm biorących udział w Konkursie nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej i męskiej.

 

12.  W tegorocznej edycji Konkursu Organizator dokonał podziału firm na trzy główne kategorie:

 

a)      Firmy Superekskluzywne,

b)      Firmy Ekskluzywne,

c)       Firmy Popularne.

 

13.  Kolekcje oraz produkty oceniane będą w następujących podkategoriach:

a)      Zagraniczna firma superekskluzywna kolekcja 2018

b)      Polska firma ekskluzywna kolekcja 2018

c)       Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja 2018

d)      Polska firma popularna kolekcja 2018

e)      Zagraniczna firma popularna kolekcja 2018

f)       Kolekcja bielizny superekskluzywnej 2018

g)      Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2018

h)      Kolekcja bielizny popularnej 2018

i)        Kolekcja butów superekskluzywnych 2018

j)        Kolekcja butów ekskluzywnych 2018

k)      Kolekcja butów popularnych 2018

l)        Kolekcja toreb superekskluzywnych 2018

m)    Kolekcja toreb ekskluzywnych 2018

n)      Kolekcja toreb popularnych 2018

o)      Kolekcja biżuterii superekskluzywnej 2018

p)      Kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2018

q)      Kolekcja biżuterii popularnej 2018

r)       Zegarki superekskluzywne 2018

s)       Zegarki ekskluzywne 2018

t)       Zegarki popularne 2018

u)      Projektant roku 2018

v)      Wydarzenie roku 2018

w)    Miejsce doskonałe 2018

x)      Debiut roku 2018

 

14.  W tegorocznej edycji Konkursu powołane są dwa Zespoły Jurorskie:

a)  w skład pierwszego Zespołu Jurorskiego Konkursu, wchodzą:

- Joanna Bojańczyk - komentatorka mody,

- Zuza Krajewska - fotograf,

- Vasina - projektantka, stylistka,

- Katarzyna Sokołowska - reżyser pokazów mody,

- Maria Szaj - dyrektor działu stylizacji "Twojego Stylu" - przewodnicząca Jury,

- Wojciech Rostowski - makijażysta,

b) w skład drugiego Zespołu Jurorskiego (składającego się z reprezentantów miesięcznika "Twój STYL" oraz Organizatora) wchodzą:

- Joanna Nojszewska - zastępczyni redaktora naczelnego "Twój Styl",

- Maria Szaj - dyrektor działu stylizacji - przewodnicząca Jury,

- Katarzyna Pluta - dyrektor artystyczna "Twojego Stylu",

- Maciej Brzozowski - dyrektor public relations Grupy Bauer.

 

15.     W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

 

16.  Jury Konkursu składające się z pierwszego Zespołu Jurorskiego oceniać będzie w następujących podkategoriach: Projektant Roku 2018, Debiut roku 2018, Wydarzenie roku 2018 oraz Miejsce doskonałe 2018.

 

17.  Drugi Zespół Jurorski oceniać będzie w pozostałych podkategoriach wymienionych w pkt. 14 Regulaminu.

 

18.  W przypadku obu Zespołów Jurorskich rozstrzyganie wszelkich sporów należy do obowiązków przewodniczącej Jury - Marii Szaj.

 

19.     Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje na podstawie materiałów prasowych: zdjęć z pokazów, zdjęć kolekcji, lookbooków. Wszelkie materiały prasowe można przesyłać bezpośrednio do Działu Mody miesięcznika "Twój Styl" na poniżej podany adres e-mailowy: doskonalosc.mody@twojstyl.com.pl

 

20.     Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje według następujących kryteriów: krój, jakość tkaniny, odniesienie do aktualnych trendów mody, walory praktyczne i wykończenie, a w przypadku kolekcji projektantów dodatkowym kryterium będzie kreatywność i profesjonalizm w przygotowaniu modeli kolekcji.

 

21.     W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z Konkursem, należy kontaktować się z Marią Szaj - Szefową Działu Mody miesięcznika "Twój Styl", tel. (22) 51 70 969, lub za pośrednictwem adresu e-mail: doskonlaosc.mody@twojstyl.com.pl

 

22.     W każdej z podkategorii wymienionych w pkt. 14 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl". Jeżeli Jury uzna, że w danej podkategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna firma/marka, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.

 

23.     Jury zastrzega sobie prawo zmiany podkategorii wymienionych w pkt. 14 Regulaminu lub utworzenia nowych.

 

24.     Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej podkategorii, jeżeli uzna, że żadna z prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.

 

25.     Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Doskonałości Mody 2018 Twój Styl", która odbędzie się w styczniu lub lutym 2019 roku.

 

26.     Nagrodzone podmioty wraz z tytułem "Doskonałości Mody 2018 Twój Styl" mają prawo do korzystania z logo "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl".

 

27.     Statuetki z tytułem "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl" po wręczeniu przechodzą na własność podmiotów nagrodzonych.

 

28.     Nagrodzony podmiot, który otrzyma nagrodę w danej podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów z uwzględnieniem informacji za jaką kolekcję/produkt otrzymał tytuł "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl". Logo "Doskonałości Mody 2018 Twój Styl", którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój Styl", może być używane przez nagrodzony podmiot w miejscach sprzedaży i w reklamach kolekcji/produktów od momentu otrzymania statuetki oraz po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

 

29.     Umowy licencyjne, o których mowa w  pkt. 28  Regulaminu dostępne są w  dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545, lub pod adresem e-mail: iwona.sitkiewicz@bauer.pl).

 

30.     Organizator  Konkursu  zapewnia  nagrodzonym:

a)    opublikowanie informacji o wynikach Konkursu w kwietniowym (04/2019) lub majowym (05/2019) numerze miesięcznika "Twój Styl" wraz z fotoreportażem z uroczystości rozdania nagród "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl", w rubryce "Styl Bywania" w miesięczniku "Twój Styl",

b)    organizację uroczystości, podczas której zostaną wręczone nagrody "Doskonałość Mody 2018 Twój Styl".

 

33. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw

       w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

 

34.      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twoj-styl oraz www.regulaminy.pl
 


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy