Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2012 Twój Styl"

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2012 Twój Styl"

1.  Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2012 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika "Twój Styl", z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

2.  W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek począwszy od dnia 01.10.2011 roku do dnia 30.09.2012 roku.

Reklama

3.  Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.

4.  Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia
31 sierpnia 2012 roku. Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w XVIII edycji Konkursu.

5.  Do redakcji miesięcznika "Twój Styl"  (al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa) należy nadesłać 8 zestawów produktów oraz nagrane na CD dossier prasowe z następującymi informacjami: data powstania kosmetyku, data wprowadzenia go na polski rynek, informacje dotyczące składu i działania preparatu, średnia cena, dane kontaktowe zgłaszającego - dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta. UWAGA: dossier załączone na CD powinno być zapisane w pliku RTF lub PDF.  Kosmetyki, do których nie zostanie dołączona płyta z wymaganymi informacjami nie będą oceniane przez jury.

6.  Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w 05/2012 numerze miesięcznika "Twój Styl". Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w 12/2012 numerze miesięcznika "Twój Styl".

7.  Nagrodą w Konkursie jest dyplom, statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2012 Twój Styl.

8.  W XVIII edycji Konkursu kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:

1. Kosmetyki superekskluzywne;
2. Kosmetyki ekskluzywne;
3. Kosmetyki niszowe;
4. Kosmetyki popularne;
5. Kosmetyki polskie;
6. Kosmetyki profesjonalne;
7. Kosmetyki apteczne;
8. Kosmetyki organiczne;
9. Kosmetyki męskie.

9.     W każdej z kategorii głównych produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, kosmetyki apteczne, męski zapach roku i męskie kosmetyki do pielęgnacji.

10.  W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana jedna nagroda Doskonałość Roku 2012 Twój Styl za najlepszy produkt w 2012 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia.

11.  Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.

12.  Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.

13.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Joanną Lorynowicz, Zastępcą Redaktora Naczelnego miesięcznika Twój Styl".

14.  W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora: Joanna Lorynowicz (z-ca redaktora naczelnego miesięcznika "Twój Styl"), Monika Krokiewicz (wydawca miesięcznika "Twój Styl") oraz Monika Olejnik (dziennikarka TVN 24 i Radio ZET), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog z gabinetu Specjaliści dermatolodzy), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Anna Czartoryska (aktorka).

15.  W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

16.  Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród Doskonałości Roku 2012 Twój Styl, która odbędzie się w listopadzie 2012 roku.

17.  Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2012 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony.

18.  Dyplom i statuetka Doskonałość Roku 2012 Twój Styl - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej firmy.

19.  Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała Doskonałość Roku 2012 Twój Styl. Logo Doskonałości Roku 2012 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój Styl", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie.

 

20.  Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości:

a)  nie mniejszej niż 1.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki polskie, popularne, organiczne lub apteczne,

b)  nie mniejszej niż 2.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: super ekskluzywne, ekskluzywne, profesjonalne lub niszowe.

21. Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2012 Twój Styl.

22. Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 100 zł netto.

23.  Kosmetyki/zestawy kosmetyków zostaną zaprezentowane w konkursie sms-owym dla czytelniczek organizowanym w lutowym wydaniu miesięcznika "Twój Styl" (02/2013). Zaprezentowane kosmetyki będą nagrodami dla czytelniczek. Całkowity zysk netto Organizatora z powyższego konkursu sms-owego zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie działalności charytatywnej fundacji Rak’n’Roll.

24.  Laureaci Konkursu, a zarazem fundatorzy nagród w ww. konkursie dla czytelniczek "Twojego Stylu" dostarczą kosmetyki/zestawy kosmetyków laureatkom konkursu sms-owego we własnym zakresie i na własny koszt.

25.  Dostarczenie nagród, o którym mowa w pkt. 24 powyżej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania laureatom Konkursu przez Dział promocji miesięcznika "Twój Styl", danych teleadresowych, co nastąpi do dnia 15 marca 2013 roku.

26.  Najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2013 roku wszyscy fundatorzy nagród dostarczą do Działu promocji miesięcznika "Twój Styl" dowód wysyłki prezentów do laureatów konkursu.

27.  Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem, w szczególności punktów 20-26 Regulaminu.

28.  Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:

28.a) informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2012) numerze miesięcznika "Twój STYL";

b) organizację uroczystej gali wręczenia nagród Doskonałość Roku 2012 Twój Styl;
c) fotoreportaż z ww. gali rozdania nagród opublikowana w miesięczniku "Twój Styl".

29. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy