Reklama

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2015 Twój Styl"

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2015 Twój Styl".

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2015 Twój Styl".


1. Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2015 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika "Twój Styl", z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek począwszy od dnia 01.10.2014 roku do dnia 30.09.2015 roku.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
4. Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia 31 lipca 2015 roku. Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w dwudziestej pierwszej edycji Konkursu.
5. Rejestracja zgłoszeń produktów konkursowych odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.styl.pl/twoj-styl, na której dostępny jest Formularz Zgłoszeniowy. Formularz Zgłoszeniowy oprócz podstawowych informacji, będzie zawierał dossier produktów z następującymi informacjami do uzupełnienia: data powstania kosmetyku, data wprowadzenia go na polski rynek, informacje dotyczące składu i działania preparatu, średnia cena, dane kontaktowe zgłaszającego - dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta.
6. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy odesłać pocztą mailową do redakcji miesięcznika "Twój Styl" na adres: doskonlaosc.roku@twojstyl.com.pl
7. Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego, należy nadesłać 8 zestawów produktów zgłaszanych do konkursu Doskonałość Roku 2015 Twój Styl na adres: Redakcja miesięcznika "Twój Styl" ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa (z dopiskiem na przesyłce: Doskonałość Roku Twojego STYLU i odpowiednio: kosmetyki damskie lub kosmetyki męskie).
8. Jury będzie oceniało te kosmetyki, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, oraz przesłano zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
9. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w 05/2015 numerze miesięcznika "Twój Styl".
10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w 12/2015 numerze miesięcznika "Twój Styl".
11. Nagrodą w Konkursie jest dyplom, statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2015 Twój Styl.
12. W dwudziestej pierwszej edycji Konkursu kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:
a) Kosmetyki super ekskluzywne;
b) Kosmetyki ekskluzywne;
c) Kosmetyki niszowe;
d) Kosmetyki popularne;
e) Kosmetyki polskie;
2
f) Kosmetyki profesjonalne;
g) Kosmetyki apteczne;
h) Kosmetyki naturalne i organiczne;
i) Kosmetyki męskie.
13. W każdej z kategorii głównych produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, kosmetyki apteczne, męski zapach roku i męskie kosmetyki do pielęgnacji.
14. W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana nagroda Doskonałość Roku 2015 Twój Styl za najlepszy produkt w 2015 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia.
15. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.
16. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
17. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Joanną Lorynowicz, Zastępcą Redaktora Naczelnego miesięcznika "Twój Styl": joanna.lorynowicz@bauer.pl, tel. (22) 51 70 941.
18. W skład jury wchodzą: Joanna Lorynowicz (z-ca redaktora naczelnego miesięcznika "Twój Styl"), Monika Krokiewicz (wydawca miesięcznika "Twój Styl"), Monika Olejnik (dziennikarka TVN 24 i Radio ZET), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog z gabinetu Specjaliści dermatolodzy), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Agnieszka Więdłocha (aktorka).
19. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
20. Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród Doskonałości Roku 2015 Twój Styl, która odbędzie się w listopadzie 2015 roku. Uczestnictwo w Konkursie nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na powyższą uroczystość.
21. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2015 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Doskonałości Roku 2015 Twój Styl jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
22. Dyplom i statuetka Doskonałość Roku 2015 Twój Styl - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej firmy.
23. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki na produkcie, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem
3
informacji, za jaki produkt firma otrzymała Doskonałość Roku 2015 Twój Styl. Logo Doskonałości Roku 2015 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój Styl", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
24. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 21 i 23 niniejszego Regulaminu dostępne są w dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545, lub pod adresem e-mail:iwona.sitkiewicz@bauer.pl).
25. Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości:
a) nie mniejszej niż 1.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki polskie, popularne, naturalne i organiczne lub apteczne,
b) nie mniejszej niż 2.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: super ekskluzywne, ekskluzywne, profesjonalne lub niszowe.
26. Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2015 Twój Styl.
27. Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 100 zł netto.
28. Kosmetyki/zestawy kosmetyków zostaną zaprezentowane w zabawie sms-owej dla czytelniczek organizowanej w lutowym wydaniu miesięcznika "Twój Styl" (02/2016). Zaprezentowane kosmetyki będą nagrodami dla czytelniczek. Całkowity zysk netto Organizatora z powyższej zabawy sms-owej zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie, wybranej przez redakcję Twój Styl, organizacji charytatywnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Marleną Wrotecką, Nowe Media marlena.wrotecka@bauer.pl, tel. (22) 51 63 157.
29. Laureaci Konkursu, a zarazem fundatorzy nagród w ww. zabawie dla czytelniczek "Twojego Stylu" dostarczą kosmetyki/zestawy kosmetyków laureatkom zabawy sms-owej we własnym zakresie i na własny koszt.
30. Dostarczenie nagród, o którym mowa w pkt. 28 powyżej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania laureatom Konkursu przez Dział promocji miesięcznika "Twój Styl", danych teleadresowych, co nastąpi do dnia 31 marca 2016 roku.
31. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku wszyscy fundatorzy nagród dostarczą do Działu Nowe Media (mailem na adres marlena.wrotecka@bauer.pl lub pocztą na adres Nowe Media, Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., Al. St. Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa) dowód wysyłki prezentów do laureatów zabawy sms-owej.
32. Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem, w szczególności punktów 20-29 Regulaminu.
4
33. Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:
a) informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2015) numerze miesięcznika "Twój STYL";
b) organizację uroczystej gali wręczenia nagród Doskonałość Roku 2015 Twój Styl;
c) fotoreportaż z ww. gali rozdania nagród opublikowany w miesięczniku "Twój Styl".
34. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
35. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twoj-styl oraz www.regulaminy.pl

Reklama

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy