Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Doskonałość Roku 2018 Twój Styl"


 

1.       Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2018 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika "Twój Styl", z siedzibą przy  ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).

2.       W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek, począwszy od dnia 01.10.2017 roku a skończywszy na dniu 30.09.2018 roku.

3.       Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.

Reklama

4.       Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia 17 sierpnia 2018 roku. Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w dwudziestej czwartej edycji Konkursu.

5.       Rejestracja zgłoszeń produktów konkursowych odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.styl.pl/twoj-styl, na której dostępny jest Formularz Zgłoszeniowy. Formularz Zgłoszeniowy oprócz podstawowych informacji będzie zawierał dossier produktów z następującymi informacjami do uzupełnienia: kraj pochodzenia, data powstania kosmetyku, data wprowadzenia go na polski rynek, informacje dotyczące składu i działania preparatu, średnia cena, dane kontaktowe zgłaszającego - dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta.

6.       Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy odesłać pocztą mailową do redakcji miesięcznika "Twój Styl" na adres:  doskonalosc.roku@twojstyl.com.pl

7.       Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego należy nadesłać  8 zestawów produktów zgłaszanych do konkursu Doskonałość Roku 2018 Twój Styl na adres: Redakcja miesięcznika "Twój Styl",  ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa (z dopiskiem: Doskonałość Roku Twojego STYLU  i odpowiednio: kosmetyki damskie lub kosmetyki męskie). W przypadku zgłaszanej serii kosmetyków należy przesłać 8 zestawów całej serii zgłaszanych produktów.

8.       Nadesłane produkty muszą być tożsame z wersją rynkową pod względem opakowań i składu.

9.       Jury będzie oceniało te kosmetyki, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, oraz przesłano zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

10.   Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w 05/2018 numerze miesięcznika "Twój Styl".

11.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w 12/2018 numerze miesięcznika "Twój Styl".

12.   Nagrodą w Konkursie są statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2018 Twój Styl.

13.   W dwudziestej czwartej edycji Konkursu kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:

a)    Kosmetyki superekskluzywne;

b)   Kosmetyki ekskluzywne;

c)    Kosmetyki niszowe;

d)   Kosmetyki popularne;

e)   Kosmetyki polskie;

f)     Kosmetyki profesjonalne;

g)    Kosmetyki apteczne;

h)   Kosmetyki naturalne i organiczne;

i)      Kosmetyki męskie.

 

14. W każdej z kategorii głównych produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, kosmetyki apteczne, męski zapach roku i męskie kosmetyki do pielęgnacji.

15. W każdej z kategorii głównych Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub linie produktowe (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą jedną linię produktową (serię).

16.   W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana nagroda Doskonałość Roku 2018 Twój Styl za najlepszy produkt lub serię w 2018 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia.

17.   Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.

18.   Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.

19.   W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Ewą Sarnowicz, Kierownikiem Działu Uroda  miesięcznika "Twój Styl": ewa.sarnowicz@bauer.pl, tel. (22) 517 09 53.

20.   W skład jury wchodzą: Monika Krokiewicz (wydawca miesięcznika "Twój Styl"), Ewa Sarnowicz (Kierownik Działu Uroda miesięcznika "Twój Styl"),  Monika Olejnik (dziennikarka TVN 24), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog z gabinetu Specjaliści dermatolodzy), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Joanna Kulig (aktorka).

21.   W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

22.   Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród  Doskonałości Roku 2018 Twój Styl, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie. Uczestnictwo w Konkursie nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na powyższą uroczystość.  

23.   Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2018 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Doskonałości Roku 2018 Twój Styl jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

24.   Statuetka Doskonałość Roku 2018 Twój Styl - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.

25.   Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana została konkretnemu produktowi z serii informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Doskonałości Roku 2018 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój Styl", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.

26.   Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 21 i 23 niniejszego Regulaminu, dostępne są w  Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545; e-mail: iwona.sitkiewicz@bauer.pl).

27.   Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować  kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości:

a)      nie mniejszej niż 1.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki polskie, popularne, naturalne i organiczne lub apteczne,

b)      nie mniejszej niż 2.000 zł netto, jeśli zostaną wyróżnieni w jednej z następujących kategorii: kosmetyki superekskluzywne, ekskluzywne, profesjonalne lub niszowe.

28.   Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2018 Twój Styl.

29.   Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 100 zł netto.

30.   Kosmetyki/zestawy kosmetyków zostaną zaprezentowane w zabawie SMS-owej dla czytelniczek organizowanej w lutowym wydaniu miesięcznika "Twój Styl" (02/2019). Zaprezentowane kosmetyki będą nagrodami dla czytelniczek. Całkowity zysk netto Organizatora z powyższej zabawy SMS-owej zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie, wybranej przez redakcję Twój Styl organizacji charytatywnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Marleną Wrotecką, Nowe Media: marlena.wrotecka@bauer.pl, tel. (22) 51 63 157.

31.   Laureaci Konkursu, a zarazem fundatorzy nagród w ww. zabawie dla czytelniczek "Twojego Stylu", dostarczą kosmetyki/zestawy kosmetyków laureatkom zabawy SMS-owej we własnym zakresie i na własny koszt.

32.   Dostarczenie nagród, o którym mowa w pkt. 27-31 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przekazania laureatom Konkursu przez Dział Nowych Mediów miesięcznika "Twój Styl" danych teleadresowych, co nastąpi do dnia 31 marca 2019 roku.

33.   Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku wszyscy fundatorzy nagród dostarczą do Działu Nowe Media (e-mailem na adres: marlena.wrotecka@bauer.pl lub pocztą na adres Nowe Media, Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., al. St. Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa) dowód wysyłki prezentów do laureatów zabawy SMS-owej.

34.   Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego  Regulaminu.

35.   Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:

a)      informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2018) numerze miesięcznika "Twój STYL";

b)      organizację uroczystości wręczenia nagród Doskonałość Roku 2018 Twój Styl;

c)       fotoreportaż z ww. uroczystości rozdania nagród opublikowany w miesięczniku "Twój Styl".

36.   Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

 

37.   Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

38.   Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twoj-styl oraz www.regulaminy.pl

 

 

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy