Reklama

Reklama

Regulamin Konkursu „Kobiecy Samochód Roku 2013 Twój STYL”

  1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Kobiecy Samochód Roku 2013 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).

 

2.    Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) ul. Motorowa 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawcę miesięcznika "Twój STYL" (zwaną dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

Reklama

 

3.    Konkurs przeprowadzony zostanie na łamach miesięcznika "Twój STYL", począwszy od numeru czerwcowego 06/2013 do numeru grudniowego 12/2013.  

 

4.    W miesięczniku "Twój STYL", w numerach od 06/2013 do 12/2013, prezentowane będą kolejno samochody, które zostały wybrane przez Redakcję miesięcznika "Twój STYL" oraz mają premierę w 2013 roku.

 

5.    Tytuł Kobiecego Samochodu Roku 2013 Twój STYL nadany zostanie przez Jury Konkursu w 4 (czterech) kategoriach:

a)      samochód miejski,

b)      samochód rodzinny,

c)      samochód stylowy,

d)     samochód z wizją.
 

6.                Organizator powołuje Jury Konkursu, w następującym składzie:

Ilona Łepkowska - scenarzystka, producentka filmowa,

Beata Sadowska - dziennikarka,

Dorota Gardias - prezenterka, dziennikarka telewizyjna,

Katarzyna Pakosińska - artystka kabaretowa,

Anna Dereszowska - aktorka,

Agnieszka Litorowicz - Siegert - dziennikarka miesięcznika "Twój STYL".

 

W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury, Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby do Jury.

 

7.    Głos doradczy Jury Konkursowego stanowią Czytelniczki "Twojego Stylu" wyłonione w konkursie organizowanym na łamach miesięcznika.

 

8.    O przyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach zadecyduje Jury Konkursu, po wcześniejszym zapoznaniu się z udostępnionymi samochodami i odbyciu jazd próbnych podczas dnia testów we wrześniu lub październiku 2013 roku.

 

9.    Jury Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w którejkolwiek kategorii oraz prawo przyznania nagrody "ex aequo".

 

10.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na łamach miesięcznika "Twój STYL" w numerze 04/2014 oraz w marcu 2014 roku na stronie internetowej www.styl.pl. 

 

11.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.


Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy