Reklama

Reklama

Regulamin konkursu SPA Doskonałe 2011 Twój Styl

Regulamin konkursu SPA Doskonałe 2011 Twój Styl

1. Organizatorem konkursu SPA Doskonałe 2011 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika "Twój STYL", ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa. Adres do korespondencji: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa. 2. W Konkursie może wziąć udział każda firma - miejski salon spa z całej Polski, w którym są przynajmniej trzy gabinety przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz i ciało. 3. Każde spa miejskie, biorące udział w Konkursie musi być wyposażone w co najmniej jedną kabinę prysznicową, przypadającą na trzy gabinety zabiegowe. 4. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną tylko gabinety, które współpracują przynajmniej z trzema profesjonalnymi markami kosmetycznymi, przeznaczonymi specjalnie do wykonywania zabiegów w spa. 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć salony działające w hotelach. 6. Zgłaszanie salonów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu. 7. Salony nominowane do nagrody wybiera jury, w skład, którego wchodzą: dziennikarki działu urody TS: Izabela Nowakowska, Marta Sadkowska, Ewa Sarnowicz

Reklama

8. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce. 9. Oceniając zgłoszone do Konkursu miejskie spa jury będzie brać pod uwagę m.in. jakość wykonywanych zabiegów, obsługę, higienę, wystrój wnętrza, klimat, który sprawia, że do tego salonu kobiety uczęszczają szczególnie chętnie. 10. Ostateczny termin przesyłania wypełnionych formularzy do Konkursu upływa 15 grudnia 2011 roku. Formularze przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w pierwszej edycji Konkursu. 11. Żeby wziąć udział w Konkursie, właściciel miejskiego spa powinien wydrukować zamieszczone na stronie HYPERLINK "http://www.styl.pl" www.styl.pl ankiety w dowolnej liczbie egzemplarzy. 12. Ankiety powinny zostać udostępnione klientkom miejskiego spa, biorącego udział w Konkursie. Ankiety powinny być dobrowolnie wypełnione prze klientki, zgłoszonego do Konkursu spa. 13. Prawidłowo wypełnione ankiety właściciel/zgłaszający spa do Konkursu, powinien przesłać do redakcji miesięcznika "Twój Styl" (al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa) z dopiskiem Konkurs Spa Doskonałe. 14. Jury Konkursu będzie brać pod uwagę tylko kompletnie wypełnione ankiety, które muszą zawierać następujące dane: imię nazwisko osoby korzystającej z usług, telefon kontaktowy, potrzebny do zweryfikowania autentyczności danych. 15. Jury będzie oceniało 20 miejskich spa, które otrzymają największą ilość pozytywnych opinii klientek (liczba ankiet). 16. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w numerze 10/2011 miesięcznika "Twój STYL". 17. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w majowym numerze miesięcznika "Twój STYL" w 2012 roku. Nagrodą w Konkursie jest dyplom i tytuł "SPA Doskonałe 2011 Twój STYL". 18. Jury może przyznać tytuł "SPA Doskonałe 2011 Twój STYL" maksymalnie 10 salonom miejskiego spa w ciągu trwania Konkursu. 19. Jury ma prawo do zmiany liczby wyróżnionych salonów, w trakcie trwania Konkursu, np. gdy uzna, że na nagrodę zasługuje mniej salonów, niż przewiduje to regulamin.

20. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z panią kierownikiem Działu Uroda miesięcznika "Twój STYL", Ewa Sarnowicz, e-mail: ewa.sarnowicz@bauer.pl 21. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo SPA Doskonałe 2010 Twój STYL na 12 miesięcy od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule, czyli np. od maja 2012 do maja 2013 roku. 22. Dyplom - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy. 23. Logo SPA Doskonałe 2011 Twój STYL, którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój STYL", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscu usługi i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie przez kolejnych 12 miesięcy. Po tym czasie logo SPA Doskonałe 2011 Twój Styl, nie powinno być używane przez nagrodzoną firmę.. 24. Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:

- informację o wynikach Konkursu, - krótką prezentację nagrodzonych salonów na łamach miesięcznika "Twój STYL"

25. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego regulaminu. W ciągu roku od przyznania tytułu Organizator ma prawo anonimowej weryfikacji jakości usług. W przypadku obniżenia standardu salon może utracić wyróżnienie, o czym poinformujemy czytelniczki miesięcznika "Twój STYL" na łamach. W powyższym przypadku, salon utraci prawo używania logo Spa Doskonałe 2011 Twój STYL.

Twój Styl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy