Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "SPA Doskonałe 2016 Twój Styl"

1.      Organizatorem konkursu "SPA Doskonałe 2016 Twój Styl" (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k. wydawca miesięcznika "Twój STYL", ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

2.      W Konkursie może wziąć udział każda firma prowadząca miejski salon spa w Polsce, w którym są przynajmniej trzy gabinety przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz i ciało. 

3.      Każde spa miejskie, biorące udział w Konkursie musi być wyposażone w co najmniej jedną kabinę prysznicową, przypadającą na trzy gabinety zabiegowe. 

Reklama

4.      Do Konkursu zakwalifikowane zostaną tylko gabinety, które współpracują przynajmniej z trzema profesjonalnymi markami kosmetycznymi, przeznaczonymi specjalnie do wykonywania zabiegów w spa. 

5.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć salony działające w hotelach.  

6.      Zgłaszanie salonów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu. 

7.      Salony nominowane do nagrody wybiera jury, w skład, którego wchodzą: Joanna Lorynowicz - zastępca redaktora naczelnego Twojego Stylu, oraz dziennikarki działu urody "Twojego Stylu": Izabela Nowakowska, Ewa Sarnowicz.

8.      W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.  

9.      Oceniając zgłoszone do Konkursu miejskie spa jury będzie brać pod uwagę m.in. jakość wykonywanych zabiegów, obsługę, higienę, wystrój wnętrza, klimat, który sprawia, że do tego salonu kobiety uczęszczają szczególnie chętnie. 

10.  Ostateczny termin przesyłania wypełnionych formularzy do Konkursu upływa 15 grudnia 2016 roku. Formularze przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie. 

11.  Żeby wziąć udział w Konkursie, właściciel miejskiego spa powinien wydrukować zamieszczone na stronie www.styl.pl/twoj-styl ankiety w dowolnej liczbie egzemplarzy.  

12.  Ankiety powinny zostać udostępnione klientkom miejskiego spa, biorącego udział w Konkursie. Ankiety powinny być dobrowolnie wypełnione przez klientki zgłoszonego do Konkursu spa.   

13.  Prawidłowo wypełnione ankiety właściciel/zgłaszający spa do Konkursu, powinien przesłać do redakcji miesięcznika "Twój Styl" (Wydawnictwo Bauer, Redakcja "Twój STYL", ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa) z dopiskiem Konkurs SPA Doskonałe 2016.  

14.  Jury Konkursu będzie brać pod uwagę tylko kompletnie wypełnione ankiety, które muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby korzystającej z usług oraz telefon kontaktowy, potrzebny do zweryfikowania autentyczności danych. 

15.  Jury będzie oceniało 20 miejskich spa, które otrzymają największą ilość pozytywnych opinii klientek (liczba ankiet). 

16.  Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w numerze 11/2016 miesięcznika "Twój STYL", na rynku 13 października 2016 roku.

17.  Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w numerze 05/2017 miesięcznika "Twój STYL". Nagrodą w Konkursie jest dyplom i tytuł "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL". 

18.  Dyplom - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.  

19.  Dyplomy zostaną dostarczone po otrzymaniu podpisanej, przez nagrodzony salon,  umowy licencyjnej określającej warunki korzystania ze znaku towarowego "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL".

20.  Jury może przyznać tytuł "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL" maksymalnie 10 salonom miejskiego spa. 

21.  Jury ma prawo do zmniejszenia liczby wyróżnionych salonów w trakcie trwania Konkursu.

22.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z kierownikiem Działu Uroda miesięcznika "Twój STYL", Ewa Sarnowicz, e-mail: ewa.sarnowicz@bauer.pl 

23.  Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z przyznanego tytułu "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL" przez 12 miesięcy od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule, czyli np. od  11 kwietnia 2017 do 10 kwietnia 2018 roku.

24.  Logo "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL", którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój STYL", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscu świadczenia usług i w reklamach spa od momentu powiadomienia o przyznanej nagrodzie oraz po podpisaniu umowy licencyjnej. Po tym czasie logo "SPA Doskonałe 2016 Twój Styl", nie powinno być używane przez nagrodzoną firmę.

25.  Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom informację o wynikach Konkursu, w postaci krótkiej prezentacji nagrodzonych salonów spa na łamach numeru 05/2017 miesięcznika "Twój STYL".

26.  Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego regulaminu.

27.  W ciągu roku od przyznania tytułu Organizator ma prawo anonimowej weryfikacji jakości usług. W przypadku obniżenia standardu salon może utracić wyróżnienie, o czym Organizator poinformuje na łamach miesięcznika "Twój STYL". W powyższym przypadku, salon utraci prawo używania logo "SPA Doskonałe 2016 Twój STYL".    

 

Twoje Imperium

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje