Reklama

Reklama

Regulamin Konkursu „SPA Doskonałe 2018 Twój STYL”

1.      Organizatorem Konkursu "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL" (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k. wydawca miesięcznika "Twój STYL", ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

2.      W Konkursie może wziąć udział każda firma prowadząca miejski salon spa w Polsce, w którym są przynajmniej trzy gabinety przeznaczone do wykonywania zabiegów na twarz i ciało. 

3.      Każde spa miejskie, biorące udział w Konkursie musi być wyposażone w co najmniej jedną kabinę prysznicową, przypadającą na trzy gabinety zabiegowe. 

Reklama

4.      Do Konkursu zakwalifikowane zostaną tylko gabinety, które współpracują przynajmniej z trzema profesjonalnymi markami kosmetycznymi, przeznaczonymi specjalnie do wykonywania zabiegów w spa na twarz i ciało. 

5.      W Konkursie nie mogą uczestniczyć salony działające w hotelach, jak również gabinety, w których wykonywane są tylko zabiegi medycyny estetycznej, oraz salony oferujące wyłącznie pielęgnację paznokci i włosów (salony manicure/pedicure i salony fryzjerskie).

6.      Zgłaszanie salonów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu. 

7.      Jury Konkursu, w skład, którego wchodzą: Joanna Nojszewska - zastępca redaktora naczelnego "Twojego STYLU", oraz dziennikarki działu urody "Twojego STYLU": Ewa SarnowiczJolanta Zakrocka, anonimowo i bez zapowiedzi odwiedzają salony spa zgłoszone do Konkursu.

8.      W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.  

9.      Oceniając zgłoszone do Konkursu miejskie spa Jury będzie brać pod uwagę m.in. jakość wykonywanych zabiegów, obsługę, higienę, wystrój wnętrza, atmosferę i klimat, które sprawiają, że do tego salonu kobiety i mężczyźni uczęszczają szczególnie chętnie. 

10.  Żeby wziąć udział w Konkursie, zadowoleni klienci danego spa powinni pobrać ze strony www.styl.pl/twoj-styl - ZGŁOSZENIE - w formacie pliku WORD, wypełnić je i wysłać na adres spa.doskonale@twojstyl.com.pl, w tytule zgłoszenia: Spa Doskonałe 2018, nazwa spa i miasta.

11.  Ostateczny termin przesyłania wypełnionego ZGŁOSZENIA upływa 15 stycznia 2018 roku. ZGŁOSZENIA przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie. 

12.  Organizator będzie przyjmował wyłącznie ZGŁOSZENIA pochodzące od klientów miejskiego spa. ZGŁOSZENIA od salonów spa - nie będą brane pod uwagę.

13.  Jury Konkursu będzie brać pod uwagę tylko kompletnie wypełnione ZGŁOSZENIA, które muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby korzystającej z usług oraz telefon kontaktowy, potrzebny do zweryfikowania autentyczności danych. 

14.  Jury będzie oceniało te miejskie spa, które otrzymają największą ilość pozytywnych opinii klientek (liczba ZGŁOSZEŃ). 

15.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadowym (11/2018) numerze miesięcznika "Twój STYL", na rynku 11 października 2018 roku.

16.  Nagrodą w Konkursie jest dyplom i tytuł "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL". 

17.  Dyplom - symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.  

18.  Dyplomy zostaną dostarczone po otrzymaniu podpisanej, przez nagrodzony salon,  umowy licencyjnej określającej warunki korzystania ze znaku towarowego "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL".

19.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z kierownikiem Działu Uroda miesięcznika "Twój STYL", Ewa Sarnowicz, e-mail: ewa.sarnowicz@bauer.pl 

20.  Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z przyznanego tytułu "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL" przez 12 miesięcy od momentu poinformowania ich o otrzymanym tytule, czyli np. od  11 października 2018 do 10 października 2019 roku. Po tym czasie logo "SPA Doskonałe 2018 Twój Styl", nie powinno być używane przez nagrodzoną firmę.

21.  Logo "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL", którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój STYL", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscu świadczenia usług, na stronie internetowej spa i w reklamach spa od momentu powiadomienia o przyznanej nagrodzie oraz po podpisaniu umowy licencyjnej.  

22.  Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom informację o wynikach Konkursu, w postaci krótkiej prezentacji nagrodzonych salonów spa na łamach numeru 11/2018 miesięcznika "Twój STYL".

23.  Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego regulaminu.

24.  W ciągu roku od przyznania tytułu Organizator ma prawo anonimowej weryfikacji jakości usług. W przypadku obniżenia standardu salon może utracić wyróżnienie, o czym Organizator poinformuje na łamach miesięcznika "Twój STYL". W powyższym przypadku, salon utraci prawo używania logo "SPA Doskonałe 2018 Twój STYL".    

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy