Reklama

Regulamin konkursu ZŁOTY NOS PANI 2018

  1.    Organizatorem konkursu ZŁOTY NOS PANI 2018 (zwanego dalej Konkursem) jest wydawca miesięcznika "PANI" - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1 w Warszawie (04-035), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem").

2.    W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki - zapachy kobiece i męskie, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku.

3.    Zgłaszanie zapachów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.

Reklama

4.    Ostateczny termin zgłaszania zapachów do Konkursu upływa 01 października 2018 roku. Perfumy przesłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.

5.    Każdy dystrybutor zapachów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zapachów.

6.    Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać 6 flakonów danego zapachu i opis produktu (po 1 opisie dla każdego członka jury - w sumie 5 kopii) pod adres:

Wydawnictwo Bauer  Sp. z o. o. Sp. k.   Danuta Bybrowska

Dział Urody PANI

ul. Motorowa 1

04-035 Warszawa

z dopiskiem: Redakcja PANI - ZŁOTY NOS PANI 2018

Prosimy o zachowanie dokumentu nadania.

7.    Konkurs zostanie ogłoszony na łamach 8/2018  numeru czasopisma "PANI".   

8.    Zapachy zgłaszane do tytułu ZŁOTY NOS PANI 2018 będą prezentowane na łamach miesięcznika "PANI" od numeru 09/2018 do numeru 11/2018.

9.    Nagrodzone produkty (wybrane przez Jury oraz przez czytelniczki "PANI") zostaną zaprezentowane w numerze 1/2019 miesięcznika "PANI" (termin ogłoszenia i prezentacji może ulec zmianie).

10.  Nagrodą w Konkursie jest tytuł ZŁOTY NOS PANI 2018.

11.  Zapachy zostaną sklasyfikowane w następujących kategoriach:

a)   popularny zapach kobiecy wybrany przez jury,

b)   ekskluzywny zapach kobiecy wybrany przez jury,

c)    niszowy zapach kobiecy wybrany przez jury,

d)   zapach kobiecy wybrany przez czytelniczki "PANI",

e)   popularny zapach męski wybrany przez jury,

f)     ekskluzywny zapach męski wybrany przez jury,

g)   niszowy zapach męski wybrany przez jury,

h)   zapach męski wybrany przez czytelniczki "PANI",

i)     najpiękniejszy flakon wybrany przez jury,

j)     wydarzenie roku wybrane przez jury.

12.  Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z zapachów nie jest godny wyróżnienia. Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jeden zapach, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.

13.  Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub utworzenia nowych.

14.  W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Danutą Bybrowską, Kierownikiem Działu Uroda  miesięcznika "PANI": Danuta.Bybrowska@bauer.pl, tel. (22) 517 04 39.

15.  Zapachy oceniane będą przez Jury w składzie:

a)      Monika Stukonis - redaktor naczelna miesięcznika "PANI",

b)      Urszula Dudziak - wokalistka,

c)      Dorota Kolak - aktorka,

d)      Maja Ostaszewska - aktorka,

e)      Magdalena Popławska - aktorka.

16.  W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

17.  Poszczególne flakony perfum zostaną wykorzystane w następujący sposób:

a)      5 flakonów przesłanych zostanie 5 członkom Jury,

b)      1 flakon zostanie wykorzystany do sesji zdjęciowej prezentującej nagrodzone zapachy.

18.  Jury dokona oceny nadesłanych produktów oraz wybierze zwycięskie zapachy w 8 kategoriach (z wyłączeniem kategorii, w których wyboru dokonują czytelniczki "PANI").

19.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 23 listopada 2018 roku.

20.  Zwycięskie zapachy oraz flakony roku otrzymują tytuł ZŁOTY NOS PANI 2018 i możliwość wykorzystywania znaku/logo ZŁOTY NOS PANI 2018 na produktach oraz na materiałach promocyjno-reklamowych, PR-owych produktów, które zostały laureatami Konkursu. Warunkiem korzystania z logo ZŁOTY NOS PANI 2018 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

21.  Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 20 niniejszego Regulaminu, dostępne są w  Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - Kierownik Promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545; e-mail: iwona.sitkiewicz@bauer.pl).

22.  Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

23.   Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twójstyl  oraz www.regulaminy.pl        

Tekst pochodzi z magazynu

PANI

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy