Reklama

Reklama

Świąteczne zakupy perfum PANI

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

"Świąteczne zakupy perfum PANI"

A. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej "Świąteczne zakupy perfum PANI" (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika "PANI", ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa. Adres do korespondencji: al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

2. Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu "PANI" skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w grudniowym (12/2011) wydaniu magazynu "PANI". Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w perfumerii SEPHORA uczestniczącej w Akcji Promocyjnej.

Reklama

3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest:

a) firma SEPHORA, działająca na terenie Polski, udzielająca rabatu na wybrane perfumy we wskazanych perfumeriach,

b) Czytelnicy magazynu "PANI". Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

B. Czas trwania Akcji Promocyjnej

Kupony rabatowe zamieszczone w grudniowym (12/2011) magazynie "PANI", który ukaże się na rynku 24 listopada 2011 roku, będą realizowane w dniach 03 i 04 grudnia 2011 roku na obszarze całego kraju, we wszystkich perfumeriach SEPHORA udzielających rabatu, w godzinach ich otwarcia.

C. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która nabyła grudniowe (12/2011) wydanie magazynu "PANI" i posiada zamieszczone w nim Kupony rabatowe.

2. Aby zrealizować Kupon rabatowy należy przedstawić go w dniach 03 i 04 grudnia 2011 roku przy zakupie wybranego produktu w perfumerii udzielającej rabatu, wskazanej na kuponie.

3. Kupon może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon powinien być pozostawiony w perfumerii, w której dokonano zakupu.

4. Adresy perfumerii SEPHORA biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl.

5. Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w perfumeriach SEPHORA.

6. Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej.

D. Postanowienia końcowe

1. SEPHORA zobowiązuje się udzielić rabatu Czytelnikom magazynu "PANI" na podstawie okazanych przez Czytelników Kuponów pochodzących z grudniowego (12/2011) wydania magazynu "PANI", przy czym rabat nie będzie udzielany na towary objęte inną promocją, obniżką cen bądź wyprzedażą.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę perfumerii biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych perfumeriach.

3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jej uczestnika ma warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

4. Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną, należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń danej osoby w związku z Akcją Promocyjną w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Akcji.

5. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.styl.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji Promocyjnej, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej www.styl.pl i będzie obowiązywać od następnego dnia po ogłoszeniu.

Tekst pochodzi z magazynu

PANI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy