"Biała siła, czarna pamięć" reż. Piotr Ratajczak

Spektakl Piotra Ratajczaka jest luźno inspirowany książką Marcina Kąckiego. W zbiorze prowokacyjnych reportaży pisarz przygląda się z bliska Białemustokowi. Miastu, w którym ścierało się w przeszłości i koegzystowało ze sobą tak wiele odmiennych społeczności i kultur. Obok siebie żyli Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Tatarzy. Kącki stara się nakreślić jak najszerszą panoramę społeczną tego regionu. Rozmawia z lokalnymi politykami, przedstawicielami Kościoła, zwykłymi mieszkańcami blokowisk czy wreszcie – neofaszystami. Ratajczak tworzy dla tego wielogłosowego krajobrazu, wyznaczanego w dużej mierze przez antysemityzm i nienawiść do wszystkiego, co Inne, teatralną formę określaną między innymi przez farsowe chwyty i nagłe zmiany ról. Nie o zwyczajową lekką rozrywkę tu jednak idzie, a bardziej o stawianie niewygodnych pytań, unikanie łatwych i jednoznacznych odpowiedzi czy społecznych diagnoz oraz wsadzenie przysłowiowego kija w mrowisko, jakim jest tutaj stolica Podlasia ze swoją zawiłą i mroczną historią.