WHS, "Odejście". Kalle Nio zaprasza na Materia Prima

WHS to teatr wizualny, współczesna grupa cyrkowa z Finlandii, której produkcje znacząco wpłynęły na gwałtowny rozwój fińskiego nowego cyrku w ostatnim dziesięcioleciu. W przedstawieniach WHS nowy cyrk przybrał nowoczesną, niezależną i ciągle rozwijającą się formę ekspresji. W spektaklach zespołu często obecne są też multimedia. WHS okrzyknięto w prasie awangardą, także w szerszym kontekście teatru i sztuki w ogóle. Przedstawienia zespołu wykorzystują najnowsze osiągnięcia zarówno nowego cyrku, jak i teatru. Swoje spektakle WHS pokazywał w trzydziestu krajach, odwiedzając ponad sto światowych festiwali, cyrków, teatrów i teatrów lalkowych.