Reklama

Reklama

Rozwiń firmę

​Nauka jest kobietą

Często spotykamy dziś kobiety-naukowców. Wiele z nas decyduje się na rozwój właśnie w tym kierunku. Fundusze Europejskie mogą w tym pomóc. Wspierają podejmowanie studiów doktoranckich, realizację różnych projektów badawczych, a także komercjalizację badań i wdrożenie ich do działalności biznesowej.

Studiujesz

Decydując się na studia doktoranckie, stajesz przed ważnym wyborem. Chcesz rozwijać się naukowo, ale jednocześnie masz świadomość kosztów z tym związanych. W tym miejscu z pomocą przychodzi Program Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie mogą w nim pozyskać fundusze na opracowanie nowych programów, w tym międzynarodowych. Dzięki temu finansowane są ciekawe i ważne kierunki studiów doktoranckich. Ich uczestnicy (słuchacze) nie muszą ponosić kosztów związanych z czesnym. Zajrzyj na strony internetowe uczelni, które cię interesują albo zapytaj w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich o ofertę dofinansowanych studiów doktoranckich.

Reklama

Realizujesz badania

Projekty badawcze to chyba najważniejsza część pracy naukowca. Jednocześnie bardzo kosztowna. Zorganizowanie procesu badań, wykorzystanie sprzętu czy laboratorium, dostęp do literatury, pomoc innych badaczy... wszystko to wiąże się z dużymi wydatkami. Dlatego naukowcy często poszukują dofinansowania swoich przedsięwzięć badawczych.

Jeśli jesteś zainteresowana realizacją takich badań, to zwróć uwagę przede wszystkim na ofertę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Korzystając m.in. ze środków Programu Inteligentny Rozwój, FNP proponuje udział w różnych programach, w których możesz starać się o granty badawcze.

Szukasz programu dla siebie

Właśnie teraz można składać wnioski w wielu programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawdź, które z możliwości są najbardziej dopasowane do twojej sytuacji:

FIRST TEAM - granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej. Wnioskodawca: naukowiec ze stopniem dr (niezależnie od narodowości, do 5 lat po doktoracie)

HOMING - staże podoktorskie realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. Wnioskodawca: naukowiec ze stopniem dr (niezależnie od narodowości, do 5 lat po doktoracie)

POWROTY - staże podoktorskich realizowane przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Wnioskodawca: naukowiec ze stopniem dr (niezależnie od narodowości, do 5 lat po doktoracie)

TEAM - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych. Wnioskodawca: naukowiec, co najmniej ze stopniem dr (niezależnie od narodowości)

TEAM-TECH - granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki. Wnioskodawca: naukowiec, co najmniej ze stopniem dr (niezależnie od narodowości)

TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility Plus - granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Wnioskodawca: naukowiec, co najmniej ze stopniem dr (niezależnie od narodowości)

Międzynarodowe Agendy Badawcze - tworzenie nowych instytucji badawczych, w których wybitni naukowcy z całego świata będą prowadzić wysokiej jakości badania. Wnioskodawca: wybitny naukowiec z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy