Reklama

Reklama

Setki starożytnych budowli w Puszczy Białowieskiej. Oto badania archeologów

Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (IA UKSW) w Warszawie rozpoczęli badania na terenie Puszczy Białowieskiej w 2017 roku. Po pięciu latach opublikowali podsumowanie badań na terenie polskiej części Puszczy. To, co odkryli, robi piorunujące wrażenie.

Spektakularne odkrycie badaczy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obejmuje m. in. blisko 600 kurhanów grzebalnych, prawie 800 kopców o różnej funkcji, a także kilkanaście pozostałości po starożytnych polach. Teraz zespół naukowców opublikował podsumowanie swoich pięcioletnich badań na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Badania prowadzono dzięki środkom z Narodowego Centrum Nauki, a ich wyniki są zdumiewające.

Zobacz również: Sensacyjne odkrycie w Strefie Gazy. Rolnik natrafił na mozaikę sprzed setek lat

Reklama

Naukowcy na początku byli sceptyczni, ale pełni nadziei

Dane liczbowe są spektakularne. Zespół badaczy z IA UKSW na terenie Puszczy Białowieskiej odkrył 789 kopców o różnorodnej funkcji, 577 kurhanów grzebalnych, 246 mielerzy, czyli miejsc, w których niegdyś wypalano na masową skalę węgiel drzewny, 54 smolarnie, 19 kompleksów starożytnych pól uprawnych, 30 transzei, 51 półziemianek i 17 cmentarzy wojennych. Obiekty te pochodzą z ogromnego rozstrzału czasowego - od pradziejów po II wojnę światową. 

Okazuje się jednak, że te robiące wrażenie liczby nie są efektem wykopalisk na całym badanym terenie. Naukowcy stosowali bowiem innowacyjne, nieinwazyjne badania.

Metoda skaningu laserowego daje możliwość poznania ukształtowania terenu nawet w przypadku, gdy porasta go gęsta roślinność czy las. Na uzyskanych w ten sposób zobrazowaniach widoczne są nawet niewielkie konstrukcje wzniesione ręką człowieka, np. ziemianki czy kopce.

Kurhany z II-V w. n. e.

Kurhany, czyli mogiły w formie kopców, które odnaleźli badacze, pochodzą z wczesnego średniowiecza, jednak większość z nich powstało w okresie wpływów rzymskich (II-V w. n.e.). Kilka z nich udało się nawet przebadać wykopaliskowo. W kurhanach z okresu średniowiecza odnaleziono pochówki szkieletowe lub ciałopalne, a te z okresu starożytności były pozbawione szczątków ludzkich.

Dr Joanna Wawrzeniuk mówi, że ludzie w pradziejach i w średniowieczu zasiedlali na terenie dzisiejszej Puszczy Białowieskiej głównie niewielkie leśne wyniesienia z dostępem do rzeki lub strumienia. Obszary te często zamieszkiwali przez dłuższy okres, niekiedy z przerwami.

Zobacz również: Czy można już mówić o nowej ścieżce ewolucji człowieka? Sensacyjne odkrycie

Największe zaskoczenie podczas badań

Dla naukowców największym zaskoczeniem podczas przeprowadzanych badań było odkrycie dwóch ufortyfikowanych konstrukcji, które wbrew wstępnym założeniom nie pełniły jednak roli obronnej. Prawdopodobnie pełniły funkcje obrzędowe, ale bez wykopalisk archeolodzy nie są w stanie potwierdzić tego podejrzenia jednoznacznie.

Jedna z odkrytych konstrukcji położona jest w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego, a druga na terenie Leśnictwa Wilczy Jar. Pierwsza ma średnicę 36 m i niewielki wał o szerokości 3 m. W obbszarze tej budowli badacze znaleźli słowiańską ceramikę z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz pradziejowe zabytki krzemienne.

Zobacz również: Sensacyjne odkrycie w Izraelu. "Jest wyjątkowe i absolutnie zdumiewające"


Styl.pl
Dowiedz się więcej na temat: Puszcza Białowieska | wykopaliska

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy