Reklama

Ranking najbardziej rasistowskich krajów Unii Europejskiej. Miejsce Polski mocno zaskakuje

Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała raport na temat rasizmu. Zapytano w nim osoby z Afryki Subsaharyjskiej mieszkające w krajach Unii Europejskiej o doświadczenia dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym. Jednym z państw, w których prowadzono badania, była także Polska. Jak przedstawia się sytuacja w naszym państwie na tle innych krajów?


“Polacy rasiści każdy to powie"?

“Polacy rasiści każdy to powie i nikt tu nie lubić czarny człowiek" śpiewał zespół Big Cyc w 1996 roku. Najnowsze badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) pokazują, że od tego czasu w naszym kraju zaszły pewne zmiany. Z raportu “Będąc Czarnoskórym w Unii Europejskiej" wynika, że mieszkańcy Polski o ciemnej karnacji skóry rzadko (na tle innych krajów Unii) w codziennym życiu doświadczają prześladowania ze względu na rasę i pochodzenie etniczne.

W badaniu wzięło udział 6 700 osób pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej bądź mających choć jednego rodzica pochodzącego z tej części świata. Ankietę przeprowadzono w 13 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Respondenci byli pytani o poziom życia, opieki zdrowotnej, przejawy agresji słownej i fizycznej na tle rasowym. 

Reklama

Badanie pokazało, że najmniej przejawów dyskryminacji odczuwają respondenci w Portugalii, gdzie z rasizmem spotkało się 17 proc. respondentów, na drugim miejscu znalazła się Polska - 19 proc. czarnoskórych mieszkańców naszego kraju spotkało się w ciągu ostatniego roku z przejawami dyskryminacji. Na trzecim miejscu była natomiast Szwecja, gdzie w skali roku złego traktowania doświadczyło 21 proc. ankietowanych.

Zobacz również: Polska największym homofobem Unii Europejskiej. Czwarty raz z rzędu

Równy dostęp do oświaty i służby zdrowia

W badaniu bardzo dobrze wypadły polskie placówki oświatowe. Jedynie 2 proc. badanych, którzy mieli kontakt z takimi instytucjami w ciągu ostatniego roku, doświadczyło w nich dyskryminacji. Jest to najniższy wynik wśród badanych państw. W Polsce i Portugalii ludzie pochodzenia Subsaharyjskiego najrzadziej doświadczają dyskryminacji  w szkołach. 

Także polska służba zdrowia może poszczycić się równym traktowaniem pacjentów, bez względu na kolor skóry czy pochodzenie etniczne. Jedynie 5 proc. odpowiadających spotkało się z utrudnionym dostępem do usług medycznych ze względu na rasę. Podobny wynik do Polski uzyskały także Francja i Portugalia. 

Polskie prawo i policja a dyskryminacja rasowa

Polska i Szwecja mają też najwyższy wskaźnik świadomości obywateli, co do organizacji, którym mogą zgłaszać przejawy dyskryminacji.  56 proc. mieszkających w naszym kraju osób pochodzenia Afrykańskiego wie o istnieniu organizacji, które mogą ich wspierać w razie rasistowskich ataków. W Szwecji jest to 51 proc. badanych. 

80 proc. osób mieszkających w Polsce, Szwecji, Danii, Niemczech i Francji wie o istnieniu przepisów prawa, które zabraniają dyskryminacji, podczas gdy w Hiszpanii i Portugalii to wiedza dostępna dla 34 proc. imigrantów, a we Włoszech wie o takim prawie 25 proc. badanych. 

Respondenci wystawili dobre świadectwo także polskiej Policji. “Tylko" 32 proc. ankietowanych zatrzymanych w ubiegłym roku przez policję uznało, że powodem był rasizm. Jest to najniższy obok Luksemburga (22 proc.) wynik. W dodatku aż 81 proc. uznało, że policja potraktowała ich uczciwie i z szacunkiem, co jest najwyższym wynikiem w Europie.

Mieszkanie w Polsce

Polska jest też jednym krajem wśród badanych, gdzie respondenci pochodzenia afrykańskiego żyją w mieszkaniach o takim samym standardzie jak reszta populacji. Według respondentów ich domy mają podobny standard i podobną gęstość zaludnienia, jak domy innych mieszkańców kraju.

Zobacz również: Powstał ranking najinteligentniejszych państw. Polska jest daleko w tyle

Najwyższy stopień dyskryminacji w Europie

Raport na temat dyskryminacji rasowej w krajach Unii Europejskiej wykazał, że najczęściej z różnymi przejawami prześladowania na tle etnicznym doświadczają osoby czarnoskóre w Austrii - 67 proc. w ciągu ostatniego roku, w Niemczech - 77 proc. i w Finlandii - 57 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Dania - 47 proc., Irlandia, Belgia i Luksemburg - 44 proc., Włochy - 33 proc.

Smutne prognozy na przyszłość

Choć Polska w badaniu Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wypadła bardzo korzystnie, to jednak tendencje obserwowane w innych krajach Europy nie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Badanie wykazało, że w europejskich państwach rośnie wskaźnik dyskryminacji na tle rasowym i etnicznym. 

Na tym tle Polska jako się jako tolerancyjny kraj, jednak nie można zapominać, że w naszym państwie mieszka o wiele mniej imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej niż w Niemczech czy Francji, co rodzi też mniejsze napięcia społeczne na tle etnicznym i może być jednym z powodów, dla których Polacy jawią się na tle badanych krajów UE jako tolerancyjni. 

Nie zmienia to jednak faktu, że w skali europejskiej wskaźnik dyskryminacji na tle rasowo-etnicznym rośnie: 

“W 2018 r. FRA w swoim raporcie "Being Black" poinformowała o szerzącym się w Europie rasizmie. Pięć lat później ze wstydem należy przyznać, że rasizm nadal istnieje, jest wszechobecny i nieustępliwy. Prawie połowa osób pochodzenia afrykańskiego w UE spotyka się z rasizmem i dyskryminacją w życiu codziennym, co stanowi wzrost od 2018 r." - napisał we wstępie do raportu Michael O’Flaherty, dyrektor Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskie.

Autorzy raportu grzmią na alarm i postulują konieczność bliższego przyjrzenia się polityce antydyskryminacyjnej w Unii Europejskiej.

Zobacz również: Polskie miasto docenione w zagranicznym rankingu. Oto 10 najlepszych miejsc na zimowy wypad

Styl.pl
Dowiedz się więcej na temat: Polska | UE
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy