obwarzanek

Artykuły (1)

  • Święto Obwarzanka w Krakowie

    Święto Obwarzanka w Krakowie

    • Sobota, 26 maja 2018 (08:27)
    Cieszyły się popularnością już w XIV wieku na dworze króla Władysława Jagiełły. Swoich przywilejów doczekały się za panowania Jana Olbrachta. To on w 1496 roku zarządził, że ciasto...