Reklama

Reklama

Kobieta ZGWAŁCONA...

Średnio przyjmuje się, że przestęsptwa seksualne zdarzają aż o cztery razy częsciej niż inne rodzajowo przestępstwa. Jak? Dlaczego? Jak zapobiegać?

 

Dynamika przestępstw seksualnych jest zadziwiająco rozwinięta w przeciwieństwie do innych czynów zabronionych. Należy zadać pytanie: Dlaczego? Co wpływa na to że margines społeczny, bądź zachowania patologiczne są tak powszechnym zjawiskiem?

 

 

Zaczynając pisać ten artykuł należy wyjaśnić kilka wstępnych kwestii. Otóż przestępstwo zgwałcenia w Kodeksie karnym z 1997 r. w ten oto sposób zostało przedstawione:

 

 

Art. 197

 

 

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Reklama

 

 

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 

 

 

1) wspólnie z inną osobą, 

 

 

2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 

 

 

3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, 

 

 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

 

 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. 

 

 

 

 

 

Czytając ten przepis w oczy rzuca się pytanie: czym jest więc obcowanie płciowe, a czym inna czynności seksualna? Otóż w zakresie rozumienia obcowania płciowego wyróżnić należy dwa poglądy:

 

 

1) prof. M. Filara – który jako obcowanie płciowe rozumuje klasyczny akt spółkowania wraz z jego surogatami, które dla mężczyzny będącego sprawcą właśnie stosunkiem współmiernym do spółkowania będzie stosunek geniatlno-oralny oraz genitalno-analny.

 

 

2) Według prof. J. Warylewskiego jako obcowanie płciowe należy przyjąć kontakt cielesny sprawcy z ciałem ofiary, lecz warunkiem koniecznym jest by po jednej lub drugiej stronie nastąpiło zaangażowanie narządów płciowych jednej lub drugiej strony. A więc dla przykładu, wg. tej teorii obcowaniem płciowym będzie wsadzenie palców do narządów rozrodczych kobiety.

 

 

Podział ten jest i tak mało ostry, gdyż za zgwałcenie -w jednym z orzeczeń można wyczytać- uznano wsadzenie wibratora do narządów rozrodczych kobiety.

 

 

W sytuacji zgwałcenia homoseksualnego (w tym przypadku rodzaju męskiego) za obcowanie płciowe należy traktować i stosunek genitalno-oralny, oraz geniatlnio-analny.

 

 

Za inną czynność seksualną traktować należy kontakt z ciałem ofiary, mający seksualne podłoże, nie będący spółkowaniem. A więc np. dotykanie piersi kobiety.

 

 

 

 

 

Mając na uwadze statystyki z 2011 roku liczba przestępstw seksualnych typu „zgwałcenie” była równa 1784 –jako postępowania wszczęte.

 

 

Co jest przyczyną tak wielu skrajnych przypadków?

 

 

Otóż nie można powoływać się jednoznacznie na poglądy kulturowe w tej dziedzinie. Na poglądy typu dostęp do Internetu. Chodź rzeczywiście ma to swoje konsekwencje. Do skutków oglądania pornografii przez osoby młodociane należy zaliczyć: Chęć odbycia stosunku z dziewczyną, ogólne zwiększenie popędu oraz napięcia seksualnego, wzrost agresji seksualnej –dotyczy szczególnie oglądania pornografii twardej. Powoływać się natomiast należy na brak ogólnych wzorców, brak otwartości społeczeństwa, dyskryminację w społeczeństwie.

 

 

Szczególnymi czynnikami wpływającymi na zachowania przestępcze w sferze seksualnej osób młodocianych wymienić należy:

 

 

-poczucie niższej wartości w roli męskiej

 

 

-niska samoocena

 

 

-lęk wobec kobiet

 

 

-zaburzone relacje interpersonalne

 

 

-wczesna inicjacja seksualna

 

 

-uzależnienia

 

 

Co należy czynić z osobami młodocianymi które popełniają takie czyny? Niestety przyszłość ich jest pod znakiem zapytania. Gdyż większość z nich będzie kontynuowała patologiczne zachowania, a tylko niektóre jednostki poczną zmianę kierunku ku pozytywnej transformacji.

 

 

Niestety z analizy piśmiennictwa wynika jednoznacznie że to właśnie dzieci które doświadczyły przemocy seksualnej w aż 75% przypadków są sprawcami późniejszych przestępstw seksualnych.

 

 

Największy odsetek bo aż 68% sprawców to osoby w wieku 22-40 lat.

 

 

 

 

 

Co może zrobić kobieta która została zgwałcona?

 

 

Krótko mówiąc zgłosić ten czyn na policję. Podjąć kroki ku terapii i bardzo powolnemu zapominania o tym zdarzeniu. Jest kilka organizacji które pomagają kobietą w tych trudnych chwilach. Warto tam się zgłosić.

 

 

 

 

 

Wraz z biegiem czasu artykuł ten zostanie rozszerzony, o psychikę sprawców, o problemy psychiczne kobiet po zdarzeniu przestępstwa etc.

 

 

 

 

 

Pozdrawiam

 

 

Kubek.

 

 

 

 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy