Reklama

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "STYLOWE ZAKUPY“ - jesień 2015A.    Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej "Stylowe zakupy" (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników "Twój STYL" oraz "GRAZIA".  

 

2.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów "Twój STYL" i "GRAZIA" skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w październikowym (10/2015) wydaniu magazynu "Twój STYL" oraz październikowym (10/2015) wydaniu magazynu "GRAZIA". Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

Reklama

 

3.    Partnerami Akcji Promocyjnej są:

 

a) firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu "Twój STYL" i magazynu "GRAZIA" na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

 

4.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:

 

a) czytelnicy magazynów "Twój STYL" i "GRAZIA". Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

5.  Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest:

 

a) Bank Millenium S.A.

 

B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej

 

Kupony rabatowe zamieszczone w październikowym (10/2015) magazynie "Twój STYL", który ukaże się na rynku 15 września 2015 roku i w październikowym (10/2015) magazynie "GRAZIA", który ukaże się na rynku 15 września 2015 roku, będą realizowane w sklepach w dniach 25 - 27 września 2015 roku, a w przypadku usług w dniach 25 września - 04 października 2015 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych.

W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

 


C.    Zasady Akcji Promocyjnej

 

1.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, która nabyła październikowe (10/2015) wydanie magazynu "Twój STYL" lub  październikowe (10/2015) wydanie magazynu "GRAZIA" i posiada zamieszczony/e w nich  Kupon/y rabatowe.

 

2.    Aby zrealizować Kupon rabatowy należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 25, 26 lub 27 września 2015 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizować Kupon rabatowy na usługi należy wyciąć go z magazynu, a następnie przedstawić w dniach 25 września - 04 października 2015 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym.

 

3.    W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym.

 

4.    Wysokość rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.

 

5.    Każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z Kuponami rabatowymi.

 

6.    Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy, zamieszczone w postaci wyszukiwarki.

 

7.    Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

 

8.    Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym.

 

D.    Postanowienia końcowe 

 

1.    Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu czytelnikom magazynu "Twój STYL" oraz czytelnikom magazynu "GRAZIA" na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z październikowego (10/2015) wydania magazynu "Twój STYL" oraz październikowego (10/2015) wydania magazynu "GRAZIA".

 

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach.

 

3.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika ma warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

 

4.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

5.    Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl/stylowezakupy.

 


Twój Styl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama