Reklama

Reklama

Złoty Nos 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze zapachy mające swoją premierę na polskim rynku między 1.11. 2018 r. a 31.10.2019 r. Zapachy zgłoszone do konkursu ZŁOTY NOS PANI będą prezentowane na łamach miesięcznika PANI od numeru 9/2019 do numeru 12/2019. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w wydaniu 3/2020.

1.       Organizatorem konkursu ZŁOTY NOS PANI 2019 (zwanego dalej Konkursem) jest wydawca miesięcznika "PANI" - Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1 w Warszawie (04-035), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej "Organizatorem").

2.       W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki - zapachy kobiece i męskie, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku.

Reklama

3.       Zgłaszanie zapachów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.

4.       Ostateczny termin zgłaszania zapachów do Konkursu upływa 01 października 2019 roku. Perfumy przesłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.

5.       Każdy dystrybutor zapachów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zapachów.

6.       Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać 6 flakonów danego zapachu i opis produktu (po 1 opisie dla każdego członka jury - w sumie 5 kopii) pod adres:

Wydawnictwo Bauer  Sp. z o. o. Sp. k.  Danuta Bybrowska

Dział Urody PANI

ul. Motorowa 1

04-035 Warszawa

z dopiskiem: Redakcja PANI - ZŁOTY NOS PANI 2019

Prosimy o zachowanie dokumentu nadania.

7.       Konkurs zostanie ogłoszony na łamach 08/2019 numeru czasopisma "PANI".  

8.       Zapachy zgłaszane do tytułu ZŁOTY NOS PANI 2019 będą prezentowane na łamach miesięcznika "PANI" od numeru 09/2019 do numeru 12/2019.

9.       Nagrodzone produkty (wybrane przez Jury oraz przez czytelniczki "PANI") zostaną zaprezentowane w numerze 03/2020 miesięcznika "PANI" (termin ogłoszenia i prezentacji może ulec zmianie).

10.   Nagrodą w Konkursie jest tytuł ZŁOTY NOS PANI 2019.

11.   Zapachy zostaną sklasyfikowane w następujących kategoriach:

a)      popularny zapach kobiecy wybrany przez Jury,

b)      ekskluzywny zapach kobiecy wybrany przez Jury,

c)       niszowy zapach kobiecy wybrany przez Jury,

d)      zapach kobiecy wybrany przez Czytelniczki "PANI",

e)      popularny zapach męski wybrany przez Jury,

f)       ekskluzywny zapach męski wybrany przez Jury,

g)      niszowy zapach męski wybrany przez Jury,

h)      zapach męski wybrany przez Czytelniczki "PANI",

i)        najpiękniejszy flakon wybrany przez Jury,

j)        wydarzenie roku wybrane przez Jury.

12.   Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z zapachów nie jest godny wyróżnienia. Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jeden zapach, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.

13.   Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub utworzenia nowych.

14.   W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Danutą Bybrowską, Kierownikiem Działu Uroda  miesięcznika "PANI": Danuta.Bybrowska@bauer.pl, tel. (22) 517 04 39.

15.   Zapachy oceniane będą przez Jury w składzie:

a)      Monika Stukonis - redaktor naczelna miesięcznika "PANI"

b)      Urszula Dudziak - wokalistka

c)       Dorota Kolak - aktorka

d)      Maja Ostaszewska - aktorka

e)      Magdalena Popławska - aktorka

16.   W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

17.   Poszczególne flakony perfum zostaną wykorzystane w następujący sposób:

a)      5 flakonów przekazanych zostanie Jury,

b)      1 flakon zostanie wykorzystany do sesji zdjęciowej prezentującej nagrodzone zapachy.

18.   Jury dokona oceny nadesłanych produktów oraz wybierze zwycięskie zapachy w 8 kategoriach (z wyłączeniem kategorii, w których wyboru dokonują czytelniczki "PANI").

19.   Zwycięskie zapachy oraz flakony roku otrzymują tytuł ZŁOTY NOS PANI 2019 i możliwość wykorzystywania znaku/logo ZŁOTY NOS PANI 2019 na produktach oraz na materiałach promocyjno-reklamowych, PR-owych produktów, które zostały laureatami Konkursu. Warunkiem korzystania z logo ZŁOTY NOS PANI 2019 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

20.   Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 20 niniejszego Regulaminu, dostępne są w  Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Michał Borkowski - specjalista ds. promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 282; e-mail: michal.borkowski@bauer.pl).

21.   Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

22.   Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

23. Regulamin Konkursu dostępny jest także  na stronie www.regulaminy.pl

 

Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy