Reklama

Reklama

Złoty Nos Pani 2018

Wybieramy najpiękniejsze zapachy kobiece i męskie 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze zapachy mające swoją premierę na polskim rynku między 1.11. 2017 r. a 31.10.2018 r. Zapachy zgłoszone do konkursu ZŁOTY NOS PANI będą prezentowane na łamach miesięcznika PANI od numeru 09/2018 do numeru 11/2018. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w wydaniu 01/2019.

Regulamin konkursu

Jury konkursu:

- Monika Stukonis- redaktor naczelna magazynu PANI

- Urszula Dudziak - wokalistka,

Reklama

- Dorota Kolak - aktorka,

- Maja Ostaszewska - aktorka,

- Magdalena Popławska - aktorka

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Prosimy przesłać 6 flakonów danego zapachu i jego opis na adres: Dział Urody PANI, Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem "ZŁOTY NOS PANI 2018". Kontakt: Danuta Bybrowska, kierownik Działu Urody, e-mail: danuta.bybrowska@bauer.pl, tel. (22) 517 04 39.


Tekst pochodzi z magazynu

PANI

Reklama

Reklama

Reklama