Reklama

Reklama

DWORSKIE SPOTKANIA

Zapraszamy na koncert z cyklu "Dworskie spotkania" w wykonaniu: Agnieszki Rösner-Zawilińskiej - śpiew oraz Edwarda Zawilińskiego - fortepian. Gość specjalny - Dominik Kwaśniewski.

 

Będzie to już czwarty koncert z cyklu "Dworskie spotkania", podczas którego oprócz gości specjalnych wystąpią znakomicie śpiewająca, wcielająca się w różne postacie artystka piwnicy Loch Camelot Agnieszka Rösner-Zawilińska oraz akompaniujący jej na fortepianie kompozytor Edward Zawiliński. Podczas koncertu można było wysłuchać stylowego, a zarazem bardzo urozmaiconego repertuaru, na który złożyły się wspaniałe muzyczne adaptacje poezji m.in. Bolesława Leśmiana, Wisławy Szymborskiej, przez nutę paryską, aż po ironiczne piosenki o Smoku Wawelskim.

Reklama

 

 

 Dominik Kwaśniewski -  kompozytor, aranżer i piosenkarz. Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie, studiował m.in. Muzykologię oraz Muzykoterapię. Zadebiutował w 1992 roku w ''Nieszpo­rach Ludzmierskich'' Jana Kantego Pawluśkiewicza, z którymi występował przez kilka lat i wziął udział w ich rejestra­cji na płycie. Po zwycięstwie w kilku ko­lejnych przeglądach piosenki został za­uważony i zaproszony do Piwnicy Pod Baranami, gdzie występował w latach 1992-97 (m. in.: spektakl ''Bursa'', reż. J. Güntner). Od 1996 roku pozostaje artystą ka­baretu Loch Camelot, dla którego kompo­nuje, aranżuje i śpiewa. Z kabaretem wy­stępował w kraju i za granicą, m. in., w Austrii, na Ukrainie i na Węgrzech. Uczestniczył w dużych widowiskach plene­rowych, takich jak: ''Uczta duchów i upio­rów, czyli Helloween na Kopcu Ko­ściuszki'', ''Skumbrie w tomacie'' (Rynek Główny w Krakowie, 1997), ''Takie więk­sze wesele'' (2000) i ''święto ulicy św. To­masza''; programach telewizyjnych, jak: ''Zdrowie Pań dziewiczych i krępych'' i ''Jeszcze jeden i jeszcze raz''; okazjonal­nych koncertach, jak: ''Tango demona'', ''Piosenka o złotej krainie'' i ''Wróć do Lwowa''; wreszcie spektaklach teatralnych, jak: ''Kochajmy się'' - na podstawie twórczości Adama Mickiewicza, ''Historyja o Dokto­rze Fauście'' (reż. K. Madej) i ''Kamień na kamieniu'' (reż. A. Róg).

 

 

więcej na www.dworczeczow.pl

 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy