Reklama

Asteriks na szpilach ôlimpijskich

"Asteriks na szpilach ôlimpijskich" jest specjalną edycją komiksu „Asteriks na igrzyskach olimpijskich” przetłumaczonego (bezpośrednio z języka francuskiego) na język śląski. Niezwykły, wyjątkowo barwny i dosadny język śląski w połączeniu z unikalnym humorem Goscinny’ego i Uderzo to znakomita zabawa. Komiks będzie też materiałem pomocniczym przy kultywacji tego języka. Wydawnictwo Egmont zaplanowało premierę albumu na 12 czerwca br. Komiks na język śląski przełożył Grzegorz Buchalik.

Jadymy na szpile ôlimpijski!

- Tłumaczenie Asteriksa na język śląski było świetną zabawą. Jak zawsze Monsieur Goscinny dał kilka ciekawych zagwozdek dla tłumacza - gier słownych. Przydała się pomoc konsultantów po stronie śląskiej (pomagały cztery pokolenia Ślązaków) oraz francuskiej. Nareszcie mamy to! Jedziemy na... Szpile Ôlimpijski! - tak pracę nad tłumaczeniem podsumowuje Grzegorz Buchalik.

Historia galijskiej osady, która dzielnie stawia opór rzymskim najeźdźcom, to obowiązkowa pozycja na półce każdego fana komiksów. Nieśmiertelny francuski dowcip serii stworzonej przez René Goscinny'ego i Alberta Uderzo od wielu lat przyciąga kolejne pokolenia czytelników, a sprytny Asteriks, naiwny Obeliks i ich towarzysze znaleźli się w gronie ulubionych bohaterów masowej wyobraźni.

Reklama

Grzegorz Buchalik - z wykształcenia etnolog i historyk archiwista. Zawodowo specjalista ds. transportu, tłumaczy z francuskiego. Publikował w Dzienniku Zachodnim (blog Ślōnski Fusbal) i na portalu Wachtyrz.eu. Po godzinach tłumaczy na język śląski.

***

"Asteriks na szpilach ôlimpijskich" to ekstra edycyjo kōmiksu „Asteriks na igrzyskach olimpijskich” przetłōmaczōnego (bezpostrzednio z jynzyka francuskigo) na jynzyk ślōnski. Niyzwykły, wyjōntkowo barwny a kōnkretny jynzyk ślōnski, skuplowany z unikalnym humorym Goscinny’ego a Uderzo to rychtyg dobry szpas. Kōmiks bydzie tyż dobrōm pōmocōm przi kultywacyji tego jynzyka.

 Przekłodani Asteriksa na jynzyk ślōnski to bōł rychtyg fajny szpas. Jak dycki Monsieur Goscinny doł pora fajnych graczek dlo tłōmacza - gier słownych. Przidała sie pōmoc kōnsultantōw stōnd (pōmogały sztyry pokolynia Ślōnzokōw) i z Francyje. Noreszcie mōmy to fertich! Jadymy na szpile ôlimpijski! - Grzegorz Buchalik.

Tōm "Asteriks  na szpilach ôlimpijskich" ("Asterix aux jeux olympiques") zostoł wydany w 1968 roku na przileżytość zimowej ôlimpiady w Grenoble. Do ôbozu Akwarium przichodzi wiadōmość, że ôgrōmnie wyszportowany Markus Musklotwardus zostanie reprezyntantym Rzymu na Szpilach Ôlimpijskich. We zawodach chcōm tyż wysztartować Gale, co niczego sie niy lynkajōm, yno niy niy pasujōm ku podstawowym wymoganiōm - we kōnkursie mogōm sztartować yno rodowite Greki i wolni ôbywatele hellyńscy (Rzymiany sōm tolerowani). Gale podowajōm sie beztōż za Rzymianōw a posyłajōm swojich nojdzielniejszych chopōw - Asteriksa i Ôbeliksa. Yno jak majōm wykorzystać magiczny miszōng, kej uczestniki niy śmiōm brać dopingu? We zawodach sztartuje sōm Asteriks, ale bez spōmoganio przegrowo. Sytuacyjo może uretować podstymp Fyrlokotliksa...Historyjo galijskij wioski, kero dzielnie szprajcuje sie rzymskim najeźdźcōm, to ôbowiōnzkowo pozycyjo na fasze kożdego fana kōmiksōw. Niyśmiertelny francuski wic ze seryji, kero stworzyli René Goscinny i Albert Uderzo bez dłōgi lata prziciōngo nostympne generacyje czytoczy, a szprytny Asteriks, naiwny Ôbeliks i ich towarzisze trefiyli do czelodki ulubiōnych bohatyrōw masowej wyôbraźnie.

Asteriks na szpilach olimpijskich, tom 12

Scenariusz: René Goscinny

Rysunki: Albert Uderzo

Przekład: Grzegorz Buchalik

Oprawa: miękka

Język oryginału: francuski    

Seria: Asteriks

Kategoria: komiks europejski

Tematyka: humor

 

Styl.pl/materiały prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama