Reklama

Reklama

Obowiązkowe noszenie maseczek. Szczegóły projektu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 14 kwietnia projekt rozporządzenia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Jakie dokładnie zmiany szykuje rząd?

Projekt zmienionego rozporządzania Rady Ministrów zakłada, że od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Obowiązek zakrywanie będzie obowiązywał:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

Reklama

- na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

- na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Przepis nie znajdzie zastosowania, jeśli samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie dziewięciu osób (łącznie z kierowcą) będą jechać osoby "wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące" oraz w przypadku dzieci poniżej dwóch lat, a także osób, które "nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu lub niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa".

W projekcie zaznaczono jednocześnie, że w sytuacji "legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa".

"Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19, jest konieczne podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zobacz także:
Styl.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy