Reklama

Reklama

Piękne i tajemnicze polskie klasztory

Najstarsze liczą ponad tysiąc lat! Każdy ma niepowtarzalny styl, historię i legendy. A żyjący za murami mnisi różnią się zakonnym strojem i obrzędami. Nie sposób odwiedzić wszystkie te miejsca, bo klasztorów jest w Polsce około trzystu. Wybraliśmy kilka niezwykłych.

Już od średniowiecza przybywali nad Wisłę zakonnicy z Burgundii i Lotaryngii (dzisiejsza Francja), z Czech, Hiszpanii i Włoch.

Pierwsze na naszych ziemiach klasztory pochodzą wprawdzie z X wieku, lecz wtedy pełniły nie tylko rolę reli gijną, ale i obronną, dlatego często stawiano je na wzgórzach lub otaczano fosą.

Natomiast najwięcej klasztorów powstało dopiero w XVII i XVIII w. To był okres świetności zakonów paulinów, bernardynów, kamedułów. W tamtych czasach mnisi nie tylko krzewili wiarę, ale również propagowali wiedzę oraz przepisywali mądre księgi. Pierwsze słowa po polsku zapisali właśnie cystersi w XIII wieku.

Reklama

Najważniejszy klasztor: Jasna Góra – to duchowa stolica Polski!

Klasztor Paulinów położony jest na wzgórzu Jasna Góra w Częstochowie. Zakon paulinów powstał na początku XIII wieku i pochodzi od świętego Pawła z Teb, pierwszego pustelnika.

Zaś klasztor na Jasnej Górze erygowano, czyli utworzono, dekretem władz kościelnych, w roku 1382. Tu znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Według tradycji to Czarna Madonna obroniła Polskę przed szwedzkim potopem.

Najstarszy: klasztor Benedyktynów w Tyńcu, na wysokiej skarpie nad Wisłą

Pierwsi benedyktyni przybyli tu w poł. XI w. Niegdyś klasztor bronił się przed hordami tatarskimi. Mieszkający tu mnisi od zawsze żyli według surowej reguły.

To od zakonu benedyktynów wzięło się powiedzenie „benedyktyńska praca”, czyli wymagająca dokładności i cierpliwości. Nic dziwnego, że mnisi słyną z produkowanych w klasztornych murach soków, miodów i nalewek.

W Tyńcu obecnie tylko w części zabudowań obowiązuje klauzura (brak wstępu dla osób z zewnątrz), w pozostałej jest dom gości: można wynająć pokój, by odpocząć w ciszy i zjeść benedyktyńskie specjały.

Najpiękniejsze stacje Męki Pańskiej: Kalwaria Zebrzydowska

W znajdującym się tu klasztorze Bernardynów odbywa się co roku, w okresie Wielkiej Nocy, misterium z krzyżowaniem Jezusa i zmartwychwstaniem. Klasztor ufundowała rodzina Zebrzydowskich w XVII w.

Bernardyni to polscy franciszkanie, których historia sięga połowy XV w. Dziś jest to słynne miejsce pielgrzymek.

Największe na świecie opactwo cystersów – Lubiąż

Znajdujący się tu zakon cystersów stanowi też największy zespół klasztorny w Polsce. Robi wrażenie swym rozmachem, gdyż cystersi stawiali nie tylko duże domy dla zakonników, lecz także w okolicy młyny, stodoły, kuźnie. Od świtu do nocy poświęcali się pracy i modlitwie.

Najbardziej malowniczo położony: klasztor Kamedułów nad Wigrami

Tu powstał klasztor z eremami (domkami zakonnymi) oddzielonymi od wody wąskim przesmykiem. Ciekawe jest to, że na wyspie na Wigrach mnisi założyli sad i ogród botaniczny. Dziś w pokamedulskich domach można odpocząć od miejskiego zgiełku.

Klauzurowy: żeński klasztor Klarysek Kapucynek

Zgromadzenie to w Polsce powstało na wzór włoskich kapucynek, w XIX wieku. Siostry zakonne cechuje ubóstwo, wyrzeczenie, umartwienie...

Osoby postronne z zewnątrz nie mają tu wstępu. Zawsze jednak można zwrócić się do sióstr z prośbą o modlitwę. Obecnie swoje intencje można wysłać nawet na adres mailowy: kapucynki@kapucynki.pl

Królewski: klasztor Karmelitów w Krakowie

Świątynię założyła około 1390 r. królewska para – Władysław Jagiełło i jego żona Jadwiga, a zakonnicy – karmelici przybyli z Czech.

W czasie potopu szwedzkiego kościół i budynki klasztorne zostały zburzone. Obecnie przy klasztorze warto zwiedzić muzeum ojców karmelitów oraz bibliotekę cennych starodruków.

Zobacz też: Klasztor benedyktynek w StaniątkachTekst pochodzi z magazynu

Tina

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy