Maria Sadowska, Ewa Krajewska i Piotr Nowak dyskutują o dojrzałości, odpowiedzialności i eksperymentalnym kinie.
Najlepsze tematy