Anna Jurksztowicz: "Sama, nie - samotna"

Jej głos wielu osobom kojarzy się z dzieciństwem. Pytana, czy dużo osób mówi, że jej piosenki przypominają im chwile młodości, mówi otwarcie: "Oczywiście! Nawet panowie w średnim wieku mówią, że te wczesne piosenki to synonim ich młodych lat". Anna Jurksztowicz z okazji 35-lecia pracy artystycznej wydała właśnie płytę "Jestem taka sama".