Reklama

Reklama

Chcesz złożyć reklamację? Nowe przepisy

Od 10 stycznia odrzucenie reklamacji nie musi skończyć się w sądzie. Zamiast tego sprawę można rozwiązać polubownie.

Właśnie weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Na jej podstawie strony mogą zakończyć spór polubownie. Dopilnują tego instytucje, których wykaz będzie prowadzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co ma zrobić klient, który chce bez udziału sądu dojść swoich racji? 

● Po pierwsze - sprawdzić na stronie internetowej instytucji, do której ma pretensje (firmy, sklepu, punktu usługowego itp.), czy godzi się ona na polubowne rozwiązanie. Jeśli tak, instytucja ta powinna wyraźnie podać nazwę instytucji, która w jej imieniu pośredniczy w rozwiązywaniu sytuacji spornych. 

Reklama

● Zapis, że firma nie zgadza się na polubowne rozwiązywanie sporów, oznacza niestety konieczność wejścia na drogę sądową. Jeśli jednak przedsiębiorca wyraźnie nie odrzuci opcji polubownego porozumienia się z konsumentami, przyjmuje się domniemanie, że dopuszcza taką możliwość. 

● Jeśli instytucja, z którą prowadzi się spór, nie ma strony internetowej, w odpowiedzi odrzucającej reklamację jest obowiązana wyraźnie poinformować klienta, czy godzi się na polubowne rozwiązanie sporu, czy nie. 

● Przedsiębiorcy prowadzący interesy w internecie (np. sklepy, punkty usługowe) muszą umieścić na swych witrynach linki przekierowujące klienta do platformy umożliwiającej osiągnięcie porozumienia poprzez internet. Są do tego zobowiązane nawet wtedy, jeśli wolą, by spory z klientami rozpatrywały sądy cywilne. Wybór opcji polubownej oznacza, że w ciągu 90 dni spór z klientem powinien zostać rozwiązany

1. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich nie może być stosowana w przypadku usług niemających charakteru gospodarczego. Chodzi np. o usługi gospodarki odpadami, transportu publicznego i dostarczania wody. 

2. Pozasądowo nie da się także rozstrzygnąć sporów dotyczących usług zdrowotnych. Obejmuje to np. przepisywanie, wydawanie i udostępnianie produktów leczniczych. 

3. Na podstawie tej ustawy nie mogą być też rozstrzygane spory dotyczące usług edukacyjnych. Chodzi jednak tylko o usługi świadczone przez publiczne szkoły lub placówki albo publiczne szkoły wyższe

Twoje Imperium

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy