Reklama

Reklama

Dlaczego księżna Kate nie nosi torebek? Eksperci wyjaśniają

Do pewnego momentu swojej królewskiej kariery Kate Middleton do swoich stylizacji zawsze miała dobraną kopertówkę. Jednak od jakiegoś czasu na próżno szukać podczas jej oficjalnych wizyt tego akcesorium. Jaki jest powód?

Do niedawna stylowe kopertówki były ulubionym dodatkiem do stylizacji księżnej Kate. The Daily Mail doniosło, że pod­czas wi­zy­ty w Im­pe­rial War Mu­seum widziano księżną bez ulu­bio­ne­go ak­ce­so­rium. Również podczas bry­tyj­skiej pre­mie­ry naj­now­sze­go fil­mu o Ja­me­sie Bon­dzie "No Ti­me To Die" w stylizacji Kate na próżno było szukać dodatku w postaci torebki.

Jaki jest powód z rezygnacji torebek w stylizacjach księżnej Kate?

Z odpowiedzią na to pytanie spieszą styliści. Brytyjska stylistka Hannah Ei­chler przyznała, że człon­ko­wie ro­dzi­ny kró­lew­skiej w prze­szło­ści używali to­re­bek przede wszystkim do ma­sko­wa­nia nerwowych ruchów dłońmi pod­czas ofi­cjal­nych wy­da­rzeń i wystąpień kró­lew­skich.

Reklama

- powiedziała stylistka.

Wil­liam Han­son, tre­ner ety­kie­ty i pro­to­ko­łu przyznał z kolei, że jest też inny powód dobierania kopertówek do stylizacji królewskich. Trzymając coś - na przy­kład ko­per­tów­kę - mogą mieć w końcu wy­mów­kę, by nie wy­cią­gać rę­ki do wszyst­kich. Jak wiemy, księżna Kate jest mistrzynią dyplomacji, klasy i sprawiania dobrego wrażenia. Zabieg rezygnacji z torebek mógł być zatem celowy, by podkreślić jej autentyczność i zwiększyć wrażenie otwartości na ludzi.

Przeczytaj również:

Dagmara Bożek: W polarniczkach płonie prawdziwa pasja

Księżna Kate w tej samej stylizacji, co kilka lat temu! Zaliczyła wpadkę?!

Zobacz również:


Styl.pl
Dowiedz się więcej na temat: księżna Kate

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama