Reklama

Gwiazdy, influencerzy oraz eksperci mówią jednym głosem: Sama Wybierz Samorząd

Kobiety już raz osiągnęły duży sukces. Pokazały, jaką mają moc – tłumnie poszły głosować w wyborach 15 października, podnosząc znacznie ogólną frekwencję. To wciąż za mało, żeby zmienić świat – każdymi wyborami możemy i powinnyśmy decydować o kluczowych dla nas sprawach. Ważne jest, by istotne dla nas kwestie wreszcie miały wystarczający priorytet w programach partii politycznych. Wysoka frekwencja wśród kobiet może w tym pomóc. Dlatego z pełnym przekonaniem Fundacja SPS ogłasza kolejną kampanię profrekwencyjną pod hasłem „Sama Wybierz Samorząd”.

Kampania profrekwencyjna "Sama Wybierz Samorząd" jest wyjątkowa na tle innych! W anturażu  mediów społecznościowych topowe gwiazdy i influencerzy przypominają Polkom, że każdy świadomie oddany w wyborach samorządowych głos ma ogromne znaczenie. Świadomie, czyli na kandydatkę(-a), która(-y) rozumie sprawy dla nas ważne i dobrze zadba o ich realizację. Bo to w tych wyborach kobiety mogą zdecydować o sprawach bliskich ich sercu, dokładnie tych, które wpływają na ich codzienność.

Kampania "Sama Wybierz Samorząd" stanowi kontynuację działań prowadzonych przez Fundację SPS na rzecz promowania wśród kobiet udziału w wyborach. Organizacja zasłynęła m.in. z przeprowadzenia spektakularnej kampanii realizowanej przed wyborami parlamentarnymi "Wspieram Sukces Kobiet", której zasięg szacowany jest na 32 miliony osób. Wiemy i wierzymy, że przyczyniła się do zwiększenia frekwencji. Wtedy to przeprowadzono badanie na temat tego, jakie sprawy w ujęciu krajowym są dla kobiet najważniejsze. Tym razem organizacja dostarcza informacji na temat najbardziej priorytetowych z punktu widzenia kobiet obszarów, które są do poprawy na poziomie lokalnym.

Reklama

Nadal wiele spraw ważnych dla kobiet czeka na realizację

W ramach przygotowań do kampanii Fundacja SPS przeprowadziła duży sondaż w internecie. Ankietę przygotowała i opracowała wspierająca fundację Magda Dziewguć, od lat zaangażowana w projekty aktywizacji zawodowej kobiet.  W ankiecie wzięło udział ponad 10 000 kobiet z całej Polski. Z ich odpowiedzi wynika, że kluczowe dla nich są polityka  - mieszkaniowa, zdrowie psychiczne i działania na rzecz budowania wspólnoty. To właśnie ich poziom realizacji oceniono najgorzej.Ankieta dostarcza ponadto informacji na temat problemów, które ograniczają możliwości rozwoju kobiet. Ponad połowa osób, które udzieliły odpowiedzi, wskazuje na brak miejsc w żłobkach i przedszkolach. 40 proc. respondentów zaznaczyło brak ofert pracy i programów rozwoju kompetencji jako czynniki ograniczające kobiety w rozwoju zawodowym. Ankietowane wymieniają jako istotny problem również brak programów wsparcia dla kobiet, które chciałyby swój biznes prowadzić. Kobiety interesują się też sprawami związanymi ze zmianami klimatycznymi i prawami kobiet.

Wyniki raportu IQS przeprowadzonego na zlecenie agencji Pacyfika pt. "SZEŚĆ TROPÓW STRATEGICZNYCHWnioski z badań ilościowych z 6 swingujących województw" dowodzą, że dla kobiet kluczowe są przede wszystkim: polityka prorodzinna, wsparcie obywateli, szczególnie tych najsłabszych, sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem i bezpieczeństwo.

Mamy dobrą wiadomość. Tak się składa, że za realizację większości z nich odpowiadają władze samorządowe - m.in. rady gmin, powiatów czy sejmiki wojewódzkie. Na konkretach, ponieważ lubimy rozmawiać o tym co jest ważne (a nie tylko klikalne!). O tym wszystkim, co ułatwi nam funkcjonowanie dziś, jak i w dalszej przyszłości. Rozmawiamy na przykładach, w duchu solidarności. Bo to my na co dzień patrzymy na wszystko z bliska, dowozimy kolejne elementy układanki.

Przykłady kompetencji gmin:

  1. To władze gmin mogą negocjować z deweloperami czy na terenie danej inwestycji powstanie dodatkowa infrastruktura potrzebna mieszkańcom.
  2. To od władz gmin zależy, czy podejmie działania zmierzające do wykonana modernizacji wodociągów lub sortowni odpadów tak, by nie były uciążliwe dla środowiska...
  3. i mieszkających w okolicy mieszkańców.
  4. To od władz gmin zależy, czy na jej terenie będzie wystarczająco dużo miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz czy będą alternatywne rozwiązania wspomagające powrót kobiet do aktywności zawodowej.
  5. To od władz gmin zależy, czy na jej terenie będzie dostępny tani transport publiczny, który pozwoli dojechać do szkoły, pracy czy lekarza.
  6. To od władz gmin zależy, czy zapewnią najstarszym mieszkańcom (i ich rodzinom) pomoc opiekuńczą. 
  7. To od władz gmin zależy wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.


 - Do zadań powiatów, które w 2021 roku odpowiadały za 11% wydatków samorządowych w Polsce, należą m.in. takie zadania jak prowadzenie powiatowych urzędów pracy, ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych czy dbanie o stan dróg powiatowych. Ponadto jest to też zapewnienie opieki społecznej, np. prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie (tzw. PCPR), wydawanie pozwoleń na budowę i ochrona konsumentów. Z kolei samorządy wojewódzkie, które w 2021 roku odpowiadały za niespełna 7% wydatków samorządowych w Polsce, są odpowiedzialne m.in. za dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych - dodaje.

Im więcej kobiet pójdzie na wybory, tym władze bardziej będą liczyć się z ich potrzebami

Powinno być tak, że na wybory samorządowe idzie nawet więcej osób niż na parlamentarne czy prezydenckie. Tym bardziej, że każdy pojedynczy głos jest w nich mocniejszy - wybór dokonuje się na poziomie lokalnej społeczności, a nie całego kraju.

 - W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych można mieć nadzieję, że ten trend aktywności się utrzyma, co może mieć znaczący wpływ na programy wyborcze partii, ich wyniki w wyborach, oraz realizację konkretnych polityk, szczególnie w obszarach ważnych dla kobiet, takich jak mieszkalnictwo, zdrowie psychiczne czy edukacja. Podkreślanie zaangażowania kobiet w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk jest zatem nie tylko sprawą zdrowej demokracji, ale także strategicznym wyzwaniem dla stronnictw politycznych. Dlatego też w ramach kampanii "Sama Wybierz Samorząd" podkreślamy znaczenie świadomego uczestnictwa kobiet w wyborach, zachęcając je do głosowania na kandydatów, którzy najlepiej reprezentują ich wartości i interesy - wyjaśnia dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS

To od nas, kobiet, zależy czy we władzach zasiądą osoby reprezentujące nasze poglądy. Świadomy wybór oznacza zagłosowanie na osobę, która reprezentuje nasze osobiste przekonania. Każda z nas ma inne poglądy, dlatego powinna zdecydować sama! Na szczęście mamy narzędzia, które pomagają zorientować się w profilach kandydatek(-ów) startujących w wyborach do lokalnych władz. Jednym z nich jest serwis Mam Prawo Wiedzieć. 

Dołącz do akcji

Choć kampanijne plakaty i ulotki można znaleźć w topowych miejscach na terenie największych miast Polski, spoty wyświetlane są w kinach studyjnych, a grafiki udostępniane przez gwiazdy i influencerów na ich profilach, zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w akcję. Plakaty i grafiki w formatach dostosowanych do mediów społecznościowych można pobrać ze strony fundacjasps.pl. Razem docierajmy z tym ważnym przekazem do Polek.


materiały prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy