małżeństwo

(związek kobiety i mężczyzny, posiadających równe prawa względem siebie.)
Synonimy: małżeńswto, małżonkowie, mąż i żona, związek małżeński

Artykuły (7)